Dokumentation om enskild egendom

2020-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Min fru och jag har levt ihop som gifta i över 40 år. När hennes föräldrar gick bort tror hon att dom skrev in att hennes arv skulle vara enskild egendom ifall vi skulle flytta isär. Hur kan man få reda på om det är så och isåfall var detta dokument finns och hur vi får tillgång till det? Vi har inte tänkt på detta förrän nyligen och vill veta vad som gäller.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om enskild egendom och bouppteckning
Regler om makars egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Precis som du skriver att din fru tror att hennes föräldrar har gjort, finns det möjligheter att villkora arvet och göra det till enskild egendom för den som ska ärva kvarlåtenskapen (7 kap. 2 § ÄktB).

Av din förklaring verkar det som att din frus föräldrar skrev ett testamente om att arvet skulle vara din frus enskilda egendom. När någon går bort blir oftast efterlevande make (eller sambo) och arvingar dödsbodelägare och ska gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning (18 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Om dödsbodelägarna begär det ska rätten förordna att egendomen istället ska förvaltas av en boutredningsman (19 kap. 1 § ÄB). Anledningen till varför jag presenterar dessa lagrum för dig är för att det är dödsbodelägarna (eller boutredningsmannen) som får tillgång till arvlåtarens egendom, som därefter ska förvaltas. Dokumentet som du nämner i frågan, eller testamentet som jag antar att det är eftersom arv inte kan fördelas på annat sätt än antingen genom den legala arvsordningen (såsom lag stadgar) eller testamente, bör ha kommit fram när föräldrarna gick bort, för att veta hur arvet skulle fördelas. Om din fru var dödsbodelägare har testamentet uppenbarligen inte kommit fram, men om det var någon annan arvinge som blev dödsbodelägare kan ni börja med att fråga dem. Om en boutredningsman förordnades och förvaltade egendomen kan ni rikta er mot denne.

Ytterligare tips som kan vara till hjälp
Har din frus föräldrar haft ett bankfack eller annan säker förvaring? Det finns en möjlighet att testamentet har förvarats där eftersom det är viktigt att förvara en sådan handling på ett säkert ställe. Det finns vissa tjänster hos företag och förbund där man kan förvara sitt testamente, varför det kan vara något för er att undersöka. Har man förvarat ett testamente på ett ställe i utbyte mot betalning avslutas tjänsten när personen går bort och därmed bör testamentet dykt upp vid bouppteckningen. Företag som erbjuder sådana tjänster brukar kontrollera folkbokföringen löpande för att kunna lämna ut dokument till behöriga i tid.

Gjordes bouppteckningen med hjälp av en begravningsbyrå eller en jurist? Isåfall kan ni vända er till byrån eller juristen. Vid bouppteckningen ska bouppgivaren utse två utomstående förrättningsmän som intygar att allt har blivit riktigt antecknat, varför dessa kan vara av intresse att vända sig till för information. Då bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet kan ni också vända er till Skatteverket med era frågor. Eftersom ett testamente inte ska registreras för att vara giltigt, och uppenbarligen inte kommit fram vid bouppteckningen, är det svårt att ge tips på var en sådan handling kan finnas.

Slutligen vill jag förklara anledningen till varför jag benämner dokumentet som du hänvisar till som ett testamente. Det är för att att arvet kan inte ha fördelats på ett lagenligt sätt om det inte gjordes genom ett testamente. Om dokumentet inte uppfyllt formkraven som finns för testamente är det inte giltigt och din fru kan inte ha ärvt egendomen som enskild egendom (10 kap. 1 § ÄB). Om dokumentet inte är ett testamente och egendomen inte är enskild egendom på annat sätt, till exempel genom gåva av föräldrarna eller att du och din fru skrivit äktenskapsförord, är egendomen giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3574)
2021-01-26 Vem betalar kostnaderna för en hund efter skilsmässa?
2021-01-26 Om jag säljer enskild egendom, är pengarna som försäljningen genererar också enskild egendom?
2021-01-26 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-24 Fråga rörande formulering i framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88513)