FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/10/2018

Dödsbos skulder högre än tillgångar, vad gäller för efterlevande make?

Min man har avlidit och vi skulle skiljas 1 månad senare.

Han hade skulder inga tillgångar. En del pensionssparande med efterlevnadsskydd.Vi har nu begravt honom. Faktura för det plus lån har kommit till hans dödsbo. Vad händer för mig ekonomiskt?Mvh Camilla

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ena maken i ett äktenskap dör så upphör äktenskapet att gälla. (1 kap. 5 § äktenskapsbalken) När ett äktenskap upphör så ska en bodelning göras, det går till på samma sätt som det hade gjort vid en skilsmässa. (9 kap. 1 § äktenskapsbalken) Man kan varken som make eller arvinge ärva skulder. Du kommer därför inte att ta över hans skulder eller vara skyldig att betala dessa, utan skulderna kan endast betalas av dödsboet - om det finns några tillgångar där.

Däremot ska makarna vid en bodelning lägga samman sina tillgångar och dela lika på värdet av dessa. Varje make räknar då samman värdet av sina tillgångar. Innan värdet av tillgångarna läggs samman ska båda dra av de skulder de har, från värdet av tillgångarna. (11 kap. 2-3 §§ äktenskapsbalken) Om skulderna överstiger värdet av tillgångarna, så går man inte in med något värde i sammanläggningen av tillgångarna. Det gör man däremot om man har tillgångar större än skulder. Det jag vill uppmärksamma dig på är därför som ovan nämnt att du inte kan ta över din makes skulder, däremot kan du påverkas ekonomiskt av detta då delar av dina tillgångar kommer att gå över till dödsboet vid bodelningen.

Här kommer ett exempel för att lättare förklara:

Vi säger att din make har 10 000 kronor i tillgångar och 200 000 kronor i skulder. Det innebär att han hamna på minus 190 000 kronor, eller rättare sagt 190 000 kronor i skulder. Eftersom man inte kan ta över varandras skulder, så går din make därför in med 0 kronor i sammanläggningen, istället för -190 000 kronor.

Om vi sedan säger att du har 300 000 kronor i tillgångar och 40 000 kronor i skulder, så hamnar värdet av dina tillgångar på 260 000 kronor. Det innebär vidare att du också går in med 260 000 kronor i sammanläggningen av makarnas egendom.

Alltså; 0 kr (din makes del) + 260 000 kr (din del) blir sammanlagt 260 000kr, vilket är beloppet ni vid en bodelning ska dela lika på. 260 000/2=130 000kr. Det innebär att ni vid en bodelning ska få ut egendom av värde på 130 000 kronor var.

Du kommer alltså att påverkas ekonomiskt då dina tillgångar kommer att minskas vid bodelningen, då han inte kommer bidra med några tillgångar i sammanläggningen. Din makes dödsbo får därför enligt detta exempel 130 000kr.

Om ni ännu inte sökt om skilsmässa utgår man från värdet av skulderna och tillgångarna dagen före dödsfallet, om en skilsmässa redan påbörjats utgår man från värdet skulderna och tillgångarna hade den dagen ansökan om äktenskapsskillnad skickades. (9 kap. 2 § äktenskapsbalken)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”