Dödsboet betalar den avlidnes skulder

FRÅGA
Hej. Om det är en god man som ska förvalta arvet pga att arvingen inte gått att finna, hur blir det då med skulderna som ska betalas, om sådana finnes? Fryses dem eller betalas dem av dödsboet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om skulder som tillhör en avliden person ska betalas av dödsboet.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB)

Den avlidnes tillgångar och skulder måste fastställas i en bouppteckning

Vid ett dödsfall måste en bouppteckning upprättas (20 kap 1 § ÄB). I bouppteckningen ska antecknas vilka tillgångar och skulder som den avlidne hade vid tidpunkten för sin död (20 kap. 4 § ÄB). Skulder som tillkommit efter dödsfallet ska alltså inte tas upp i bouppteckningen.

Dödsboet äger den avlidnes egendom innan arvskifte

När en person dör övergår skulder och tillgångar som tillhörde den avlidne personen till ett dödsbo. Ett dödsbo är en egen juridisk person. När en bouppteckning har upprättats ska den avlidnes skulder betalas. Eftersom dödsboet äger den avlidnes tillgångar och skulder ska dödsboet betala skulderna. Borgenärer som har haft en fordran på den avlidne får istället en fordran i dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala skulderna kan dödsboet begära att sättas i konkurs (2 kap. 3 § andra stycket konkurslagen)

Vad innebär detta för dig

Det är dödsboets tillgångar som används för att betala de skulder som den avlidne hade vid tidpunkten för sin död.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1123)
2021-11-27 Var kan en bouppteckning hållas?
2021-11-22 Måste jag närvara vid bouppteckningen?
2021-11-16 Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
2021-11-16 Vilka ska ingå i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (97361)