Dödsbodelägares samförvaltning

FRÅGA
Vi är två syskon som är i livet och ett tredje syskon som har avlidit och hon hadde 4 vuxna barn. Nu har vår mor gått bort . De fyra barnen går inte att samarbeta med utan vad vi än föreslår så vill dom ta över och bestämma över huvudet på oss.Så min fråga är vad som gäller, har barnbarnen lika stor bestämmande rätt över kvarlåtandeskapet. Ex vill vi två syskon renovera huset som tillhört vår mor inann vi sätter ut det till försäljning.Vi funderar oxå på om vi kan byta lås på huset då vi märkt att det försvunnit saker som ingen vill kännas vid.Tacksam för svar
SVAR

Hej!
Vad trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga!

Först och främst kan nämnas att alla de personer som du nämner i frågan har en legal arvsrätt efter din mor och blir såldes dödsbodelägare. Detta innebär att alla blir delägare i din mors dödsbo (hennes kvarlåtenskap). Enligt 18:1 Ärvdabalken (ÄB) ska dödsbodelägarna gemensamt förvalta dödsboet. Detta innebär att alla ska samtycka till en viss åtgärd för dödsboet, som exempelvis att använda dödsboets pengar för att byta ett lås (principen om samförvaltning).

Från detta finns dock undantag då situationer ex. har blivit som eran. Någon av dödsbodelägarna kan (utan att ange skäl för varför) hos Tingsrätten begära att de ska utse en bodelningsman (19:1 ÄB). Denna bodelningsman kommer sedan att handha förvaltningen av dödsboets angelägenheter.

Till ansökan om en bodelningsman hos Tingsrätten ska enligt 19:2 ÄB följande bifogas:

- kopia av bouppteckningen efter den döde och, om bouppteckningen har registrerats, ett bevis om detta.
- Är inte bouppteckning förrättad, lämnas trovärdig uppgift om delägarna i boet och deras hemvist samt, där testamentsexekutor är förordnad, om dennes namn och hemvist.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Nordin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll