FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/07/2014

Dödsbo efter sambo

Hej! Sitter med överlåtelseavtal från telia framför mig. Jag och min sambo bodde ihop i 24 år och jag har ett testamente från honom som skrevs år 2000. Sedan skrev vi ett gemensamt testamente år 2012. I det första testamentet stod : All min kvarlåtenskap skall med full äganderätt tillfalla min sambo. I vårt testamente står: Den av oss, som överlever den andre, ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges våra arvingar enligt lag. Fråga? Är jag den som representerar dödsbo? Min sambo hade inga barn. Har hans syskon något med detta att göra? Jag grubblar och söker svar men hittar inte det jag söker. Kan jag göra bouppteckningen själv?

Lawline svarar

Hej,

I egenskap av efterlevande sambo är du en av dem som enligt Ärvdabalken (ÄB) 18 kap. 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K19) är dödsbodelägare. I nämnda paragraf nämns också arvingar och universella testamentstagare. Eftersom din sambo inte hade några barn är hans närmaste arvingar hans föräldrar - ÄB 2 kap. 2 §. Är inte föräldrarna vid liv är sambons syskon arvtagare. På så vis kan syskonen vara dödsbodelägare och ni ska då förvalta egendomen tills boet utreds.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Du kan inte göra bouppteckningen helt själv. För detta krävs två utomstående förrättningsmän som har juridiskt ansvar för saken - ÄB 20 kap. 2 §. Dödsbodelägarna kan själva välja vilka dessa ska vara. Jag kan rekommendera Familjens jurist som kan hjälpa dig med bouppteckningen.

När det gäller testamentet som du återgett kommer du nu att ärva kvarlåtenskapen efter din sambo. Eftersom det inte finns några bröstarvingar med rätt till laglott var din sambo i sin fulla rätt att testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig.

Har du ytterligare funderingar är det bara att fråga!

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”