Dispositionsrätt vid gemensamt konto m.m.

2017-12-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och mitt ex gjorde en bodelning av gemgensam bohag o kom överens om att min del av pengarna skulle sättas in på vårt barns konto , vilket så skedde . Sonens Kontot är låst till oss båda . Jag vill nu ta ut pengar för att kunna köpa en dator till min son . Hon vägrar gå med mig till banken .Kan hon vägra mig det? Vems pengar är det i dagsläget ( bodelningen skedde 2013)? Mina eller min sons ? Måste jag ha hennes godkännande att ta ut pengar ? Behöver jag redogöra vad de pengarna ska gå till ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du nämner att pengarna har satts in på er sons konto så utgår jag ifrån att kontot står i hans namn och inte i erat. Om ett bankkonto har öppnats i barnets eget namn så är det barnet som tekniskt sätt äger pengarna dock får inte minderåriga barn förvalta över sin egendom utan det gör i regel barnets föräldrar (9 kap. 1 § föräldrabalken). Du nämner även att kontot är låst till er båda och jag tolkar det då som att det är ett gemensamt konto och möjligheten för dig att göra ett ensidigt uttag beror då på hur dispositionsreglerna för kontot ser ut. Om det är så att ni vid ansökan om kontot valde att ha gemensam dispositionsrätt så kan uttag enbart göras av er båda tillsammans såvida du inte har en fullmakt för att göra ett ensidigt uttag.

Vad gäller skyldighet att redovisa för vad pengarna går till finns det ingen sådan allmän skyldighet (om det inte rör sig om stora belopp och en överförmyndare har utsetts för att förvalta egendomen), dock gäller att pengar som tillhör barnet ska utnyttjas till sådant som gagnar barnet, exempelvis för barnets uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. En dator kan möjligtvis tänkas rymma inom dessa ramar men eftersom pengarna nu finns på ett konto som är låst till er båda och rätten att förvalta över er sons egendom tillfaller er gemensamt borde det bli ett beslut som ni tillsammans får fatta.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3675)
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset
2021-11-24 Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten

Alla besvarade frågor (97479)