Diskrimineringslagen tillämplig på ideella föreningar?

2018-04-16 i Föreningar
FRÅGA
Som sekreterare i en ideell förening har jag fått en fråga om det utifrån diskrimineringslagen är olämpligt att föreningen undantar juniorer upp till 25 år från kravet på inträdesavgift vid nytt medlemskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar frågan undrar du om det i en ideell förening är möjligt att utifrån diskrimineringslagen att undanta personer under 25 år att betala inträdesavgift.

När används diskrimineringslagen?

Inledningsvis kan det konstateras att det inte finns någon lag som berör ideella föreningar. Det som har betydelse är föreningens stadgar. Dessa måste föreningen förhålla sig till. Diskrimineringslagen som du nämner tillämpas i första hand i arbetslivet men även i andra sammanhang som t.ex.

-Utbildning-Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling-Medlemskap i vissa organisationer -Hälso- sjukvård och socialtjänst

Vad jag kan konstatera så är inte diskrimineringslagen tillämplig vid just ideella föreningar. Medlemskap i vissa organisationer syftar framförallt på fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, t.ex. att man inte får nekas medlemskap i fackförening på grund av kön.

Sammanfattningsvis ser jag inget problem med att man undantar juniorer att betala en inträdesavgift eftersom diskrimineringslagen inte är tillämplig på ideella föreningar. Jag skulle dock kolla vad som står i stadgarna. Om det står där att ingen får diskrimineras på grund av ålder skulle jag avråda från att undanta juniorerna inträdesavgiften.

Hoppas detta hjälpte dig!

Axel Brismar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (300)
2018-11-12 Vilket ekonomiskt ansvar har en syssloman i en ideell förening?
2018-11-10 Hur regleras rösträtt i ideella föreningar?
2018-10-31 Kan en ideell förening utesluta medlemmar?
2018-10-31 Måste alla som står bakom begäran om extra föreningsstämma skriva under begäran?

Alla besvarade frågor (61725)