Diskriminering i en ideell förening?

Ideell förening. Om att behandla medlemmar lika. Ponera att en ideell förening driver ett gym. Styrelsen har bestämt att manliga medlemmar som blivit medlemmar i år inte får träna på måndagar, fredagar efter 14.00 och lördagar efter 14.00. Som ny manlig medlem i föreningen tycker jag detta är fel. Anledningen, enligt styrelsen, är att de vill att fler kvinnor ska träna under dessa tider. När jag tog upp det med ordföranden sa hon bara: "det är ingen som tvingar dig att vara medlem", men borde inte alla medlemmar behandlas lika? Finns det något jag kan åberopa, för att få styrelsen att ändra, det i mitt tycke, orättvista beslut?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om ideella föreningar får behandla medlemmar olika, och om det finns något att åberopa för att för att föreningen ska ändra sitt beslut. Beslutet innebär en olikbehandling utifrån kön.

Vad gäller för ideella föreningar?

Det finns ingen särskild lag för ideella föreningar. En av diskrimineringslagens grunder är diskriminering utifrån kön, men denna lag är inte tillämplig på ideella föreningar. Diskrimineringslagen gäller inom arbetslivet samt inom andra områden såsom utbildning, arbetsmarknadspolitik, vissa organisationer (fackförbund mm.), hälso- och sjukvård, socialtjänst, värnplikt och offentlig anställning.

Det innebär att en ideell förening inte är bunden av diskrimineringslagen och kan utforma sina egna stadgar, även om det kan upplevas orättvist.

Du kan framföra sin åsikt till föreningens ledning, men det finns inget lagstöd för att få föreningen att upphöra med de aktuella reglerna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000