Diskriminerad av arbetsgivare - har jag rätt till ersättning?

2019-05-20 i Trakasserier
FRÅGA
Jag arbetar i en butik där jag känner att min arbetsgivare diskriminerar mig (hbtq relaterat). På grund av det har jag mått så psykiskt dåligt så jag legat flera veckor sjukskriven och inlagde på heldygns vården inom psykiatrin. Jag vägrar att gå tillbaka för det kommer betyda att mitt mående kommer krascha och jag kommer bli självmordsbenägen. Detta är jobbet/cheferna som har tryckt ner mig. Kan jag söka om skadestånd och var i så fall. Hur mycket?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du har blivit diskriminerad av din arbetsgivare på grund av din sexuella läggning. Detta är en fråga som regleras i diskrimineringslagen (DiskL). Viktigt att poängtera är att diskrimineringslagen är tillämplig när arbetstagaren blir diskriminerad av arbetsgivaren, inte av andra arbetstagare på arbetsplatsen.

Diskrimineringens grund

Diskrimineringslagen är tillämplig eftersom att du som arbetstagare har blivit diskriminerad av din arbetsgivare (2 kap. 1 § 1 st 1 p DiskL). Diskrimineringen avser diskriminering på grund av sexuell läggning vilket är en av lagens sex diskrimineringsgrunder (1 kap. 5 § 1 st 5 p DiskL). Även den som avser att ändra alternativt har ändrat sin könstillhörighet omfattas av lagens skydd men då under diskrimineringsgrunden kön (1 kap. 5 § 2 st samt 1 kap. 5 § 1 st 1 p DiskL).

Diskrimineringens form

I diskrimineringslagen finns sex olika former av diskriminering (1 kap. 4 § DiskL):

1. Direkt diskriminering: Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.

2. Indirekt diskriminering: Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna.

3. Bristande tillgänglighet: Gäller vid funktionsnedsättning.

4. Trakasserier: Ett uppträdande som på något sätt kränker någons värdighet och har samband med någon diskrimineringsgrund.

5. Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

6. Instruktioner att missgynna: Order att diskriminera någon på ett sätt som avses i de fem punkterna ovan som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Då det av din fråga inte framkommer på vilket sätt som du har blivit diskriminerad kan jag inte utveckla denna aspekt. Det krävs dock att diskrimineringen har skett på någon av de sex sätt som jag har redogjort för ovan.

Slutsats

Om ovan uppställda krav för diskriminering har uppfyllts så ska du först och främst vända dig till ditt fackförbund. Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utöver facket har talerätt vilket är rätten att föra talan inför domstol (6 kap. 2 § DiskL). Observera att det är du som har bevisbördan i detta fall (6 kap. 3 § DiskL). Detta innebär att du måste kunna bevisa att det finns anledning att anta att du har blivit diskriminerad av din arbetsgivare. Om du uppfyller detta krav är det därefter arbetsgivaren som ska bevisa att diskriminering inte har skett. Om rätten finner att du har utsatts för diskriminering av din arbetsgivare så har du rätt till diskrimineringsersättning (5 kap. 1 § DiskL). Beloppet på ersättningen varierar från fall till fall.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (66)
2020-03-24 Provocerad Uppsägning
2020-03-09 Eventuell diskriminering vid arbetsintervju.
2020-02-28 Trakasserande uttalanden från en arbetstagare
2020-01-25 Diskriminering av arbetsgivare

Alla besvarade frågor (80459)