Det finns tre syskonbarn efter en avliden kvinna och man - är det rätt att de har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till två av syskonbarnen?

2018-10-25 i Testamente
FRÅGA
Det finns 3 syskonbarn efter en avliden kvinna och man. De avlidna har inga egna barn. De har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till 2 av syskonbarnen. Är det rätt att man kan göra så? Syskonbarnen har olika föräldrar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt så ligger släktförhållandena till så här: den avlidna mannen och kvinnan var ett par. Ingen av dem har några egna barn. Mannen eller kvinnan, eller båda två hade ett eller flera syskon med barn. Oavsett exakt hur syskonförhållandena ser ut så finns det sammanlagt 3 syskonbarn.

Enligt de vanliga reglerna om arv som finns i ärvdabalken (ÄB) så kan syskonbarn ärva i ett fall. Det är om den avlidna inte har egna barn och om den avlidnes föräldrar och syskon inte heller lever (ÄB 2 kap. 2 §). Det gäller bara om det inte finns något testamente. Det finns ingen regel som hindrar en person från att särbehandla syskonbarn eller göra syskonbarn arvlösa.

Det är bara barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. som inte kan göras helt arvlösa i testamenten. Släktingar i rakt nedstigande led kallas bröstarvingar och de har alltid rätt till en viss del av arvet. Skulle testamentet kränka den rätten kan bröstarvingarna få testamentet helt eller delvis ogiltigförklarat (ÄB 7 kap. 3 §).

Syskonbarn är inte bröstarvingar och de har därför inte någon rätt att få någon viss del av ett arv. Mannen och kvinnan i de här fallet har alltså haft rätt att bestämma exakt hur de ville att deras arv skulle fördelas mellan syskonbarnen. Det betyder också att det var okej att testamentera kvarlåtenskapen till bara två av dem.

Sammanfattningsvis har syskonbarnen inte någon särskilt skyddad rätt till en andel av arvet och kan inte kräva att de ska få lika mycket var. Ett testamente som säger att två av dem ska få kvarlåtenskapen är alltså giltigt, trots att det säkert kan verkar orättvist för syskonbarnet som inte får vara med och dela på kvarlåtenskapen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2114)
2019-04-21 Kan jag testamentera att arvet ska betalas ut månadsvis istället för en klumpsumma direkt?
2019-04-20 Testamentet har oläsliga namnteckningar och inga namnförtydligande, kan detta anses vara formfel?
2019-04-19 Inbördes testamente mellan sambor
2019-04-16 Kan man förorda i testamente att våra gemensamma barn får ut sitt arv direkt vid respektive förälders död?

Alla besvarade frågor (68021)