Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?

Vid bouppteckningen efter min make visar det en brist i boet. Det finns en mindre summa pengar, men också obetalda räkningar. Det finns också ett särkullbarn, en vuxen son till min make. Hur fördelas rättvist de pengar som finns?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad lagen säger om arv vid bortgång av en make, när det finns obetalda räkningar och särkullbarn i bilden. Vid en bortgång av en make kan den andra maken bestämma att bodelning inte ska ske, enligt 12:2 ÄB. Det betyder att varje make behåller sin andel av giftorättsgodset, utan att någon bodelning görs. Det innebär att din makes skulder avräknas från din makes giftorättsgods. Om den överlevande maken inte åberopar denna regel kommer en bodelning att ske enligt 23:1 ÄB där andelarna delas upp och respektive skulder avräknas från deras respektive giftorättsgods enligt 11:2 ÄktB. Utgångspunkten i svensk rätt är att vardera make äger sina egna tillgångar och ansvara för sina egna skulder - den så kallade särförvaltning principen stadgad i 1:3 ÄktB.

Efter bodelningen kan särkullbarnet själv välja att ta arvet eller avstå från arvet till förmån för efterlevande make, det vill säga att du behåller särkullbarnets arv med fri förfoganderätt enligt 3:9 ÄB. Om särkullbarnet väljer att ta ut arvet innebär det att den får hela arvet, förutsatt att det inte finns testamente. Om det finns testamente, har särkullbarnet alltid rätt till sin laglott. Laglotten är halva arvslotten och innebär att den som är bröstarvinge är alltid berättigad till halva sin arvslotten enligt 7:1 ÄB. Denna rätt kan inte kränkas genom testationsrätten.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip StockerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning