Det är möjligt för särkullbarn att avstå från arv till förmån för efterlevande make

2017-05-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Min mamma gick bort i oktober 2016. Hon var då gift med en man och dom har ett gemensamt barn. Mamma och hennes man äger en fastighet. Som jag förstår har jag rätt att få ut mitt morsarv direkt i och med att jag är särkullbarn. Nu bor maken kvar i bostaden och jag vill inte sätta honom i en dålig sits. Är det möjligt att vänta till att han säljer bostaden och bör vi i såfall göra en värdering av bostaden nu eller är det 25 % av försäljningssumman jag ärver? Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är fullt möjligt för dig att vänta med att få ut ditt arv. Detta framgår av 3 kap 9 § Ärvdabalken. Väntar du med att få ut ditt arv har du enligt 3 kap 2 § Ärvdabalken rätt till efterarv. Med detta menas att du vid den efterlevande makens död har rätt till en viss kvotandel av dennes kvarlåtenskap. Storleken på kvotandelen är beroende av hur stor andel av den efterlevande makens förmögenhet som vid tidpunkten för den först avlidne makens död utgjordes av den först avlidne makens kvarlåtenskap. Säg din mammas kvarlåtenskap uppgår till 500 000 och att hennes makes totala förmögenhet därmed blir 1 500 000. Den kvotandel som du har rätt till när maken överlever blir då 1/3 (500 000/1 500 000 = 1/3). Hade makens totala förmögenhet istället uppgått till 800 000 hade din kvotandel blivit 62,5 % (800 000/500 000 = 62.5 %). Hur stor andel du har rätt till när maken avlider är alltså beroende av värdet på din mammas kvarlåtenskap i dagsläget. Det kan därför vara bra att redan nu ta reda på värdet av din mammas kvarlåtenskap, för att undvika problem i framtiden. Tänk dock på att bodelning mellan makarna ska ske innan storleken på kvarlåtenskapen kan fastställas.

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95740)