Den make som ska utge egendom vid skilsmässa väljer vilken egendom som ges

Vid skilsmässan vill han bara behålla halva kamerautrustningen o ge henne andra halva men hon vill ha pengar istället

Kan han neka till detta o istället dela på utrustningen

Dvs bestämmer han eller hon ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om bodelning och lottläggning finns i Äktenskapsbalken

Regler kring bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). I 7 kap 1 § ÄktB fastslås att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vid en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods ingå. Jag utgår i mitt svar från att kamerautrustningen inte är enskild egendom utan giftorättsgods. Vid bodelningen görs först avdrag för att täcka skulder. Därefter delas det kvarstående värdet lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB). När värdet har delats lika har man fått fram varje makes andel. Varje make har vid den s k lottläggningen rätt att få egendom motsvarande detta värde, och i första hand den egendom som maken själv äger (11 kap 7 § ÄktB). Som jag förstår din fråga är det denna senare del, d v s lottläggningen, som du undrar över.

Den make som ska utge egendom väljer vilken egendom som ges

Huvudregeln är som jag nämnde ovan att varje make har rätt att få de saker han/hon själv äger på sin lott. Har den ena maken däremot saker till ett större värde än hans/hennes andel i boet kan han/hon behöva kompensera den andre maken genom att utge en del av sina egna saker till denne. Har maken i din fråga egendom som överstiger hans andel så att han behöver kompensera makan, kan han göra det exempelvis genom att ge hälften av kamerautrustningen. Då det är den make som måste avstå saker till den andre maken som har rätt att bestämma vilka saker som den mottagande maken ska få, kan inte makan kräva att bli kompenserad med pengar istället för saker (11 kap 7 § ÄktB). I princip kan den make som ska kompensera den andre välja fritt bland sin egen egendom vad han vill utge. Enda undantaget är om den rikare maken försöker ge den mottagande maken egendom som är uppenbart olämplig för denne. En kamerautrustning är dock inte uppenbart olämplig, eftersom den har ett marknadsvärde och kan säljas ifall mottagaren själv inte uppskattar den. Maken med kamerautrustningen kan alltså bestämma att makan får hälften av kamerautrustningen istället för pengar.

Sammanfattningsvis

Den make som ska utge egendom till den andra maken bestämmer vilken egendom som han ger. Den mottagande maken kan varken välja vilken egendom hon vill bli kompenserad med eller kräva att bli kompenserad med pengar istället för egendom. Oavsett vad den mottagande maken önskar finns det alltså inga juridiska hinder mot att den maken som ska utge egendom ger hälften av kamerautrustningen istället för pengar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000