FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/07/2015

Den kritiska tidpunkten avgör vid bodelning

Hej,

Min pappa gick bort för 5 år sedan och mamma ärvde med fri förfoganderätt. Fanns inget testamente om enskild egendom efter pappa. Mamma gick bort nu i april, och hon hade skrivit testamente om Enskild egendom till barnen. Jag är på väg att skiljas. Det kommer säkert att ta tid innan vi blir klara med dödsbodelningen. Finns en del pengar, och även en gård som skall säljas. Tror att detta kommer ta tid. Jag undrar vad som händer vid en bodelning? Om skilsmässa blir klar innan arvskiftet? Våra barn är vuxna.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Din fråga som jag förstår den är vad som kommer att ingå i bodelningen mellan dig och din man. Enligt äktenskapsbalken 9 kap 2 § 1 st ingår giftorättsgods som fanns i er ägo den dag då stämningsansökan om skilsmässa kom in till rätten. Denna tidpunkt brukar kallas för ”den kritiska tidpunkten”.

Huruvida ditt arv blir giftorättsgods som tas med i bodelningen mellan dig och din man beror på om din mor dog före eller efter den kritiska tidpunkten. Din rätt till arv från din mor sker vid tidpunkten för dödsfallet. Om arvsrätten aktualiserades innan den kritiska tidpunkten blir arvet en tillgång som ska tas med i bodelningen, om den är att klassificera som giftorättsgods. Din mor har dock testamenterat att det du ärver direkt från henne ska vara enskild egendom vilket gör att arvet undantas från bodelning. Om din mors bortgång inträffade efter dagen för er ansökan om skilsmässa ska dödsboandelen undantas, oavsett om det var testamenterat som giftorättsgods eller inte.

Av din fråga framgår att din mamma har ärvt en andel från din pappa med fri förfoganderätt. Detta betyder att hon inte kan testamentera den andel, utan kvotdelen ska tillfalla din fars bröstarvingar. Således är det tveksamt om denna kvotdel är att se som enskild egendom.

Sammanfattningsvis kommer inte det arv du får från din mor ingå i bodelningen mellan dig och din man då detta är enskild egendom. Huruvida ditt efterarv från din far ingår beror på när arvsrätten inträdde.

För kvalificerad hjälp med rådgivning kring dödsbodelning och skilsmässa rekommenderar jag dig att kontakta Familjens jurist.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000