Den ekonomiska föreningens och medlemmarnas bundenhet till det som stadgarna föreskriver

Vi är ett antal medelmmar i en ekonomisk förening som vill lämna föreningen. Enligt våra stadgar så äger föreningens medlemmar 1/30 av föreningen gemensamma resurser. Vår fråga är vad händer med dessa resurser, tvingar föreningen "lösa" ut oss ekonomiskt eller förlorar vi alltihopa vid ett utträde.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bakgrund

Vid sidan av lagen om ekonomiska föreningar (EFL) utgör den ekonomiska föreningens stadgar det huvudsakliga underlaget för föreningens verksamhet. Stadgarna bör därför betraktas som det för föreningsbildningen grundläggande avtalet. Den som ansöker om medlemskap i en ekonomisk förening förutsätts ha tagit del av föreningens stadgar och accepterat dess olika bestämmelser. Grundprincipen är därför att medlemmarna är bundna av stadgarna och skyldiga att uppfylla de förpliktelser som stadgarna föreskriver.

3 kap 1 § EFL anger vilka uppgifter som föreningens stadgar måste innehålla. Det är dock möjligt att reglera ett flertal andra förhållanden i stadgarna, utöver de obligatoriska som anges i 3 kap 1 § EFL. En del av EFL:s bestämmelser är dispositiva och det är på så sätt möjligt att i stadgarna ha en reglering som avviker från de dispositiva bestämmelserna. EFL föreskriver inget om föreningens gemensamma resurser och äganderätten till dessa. Detta innebär att det som står i stadgarna ifråga om resurserna är det som gäller.

I ert fall

Svaret på din fråga beror till stor del på vad som föreskrivs i stadgarna. Ifall det ifråga om äganderätt till resurserna endast finns en bestämmelse i stadgarna (föreningens medlemmar äger 1/30 av föreningens gemensamma resurser) skulle jag tolka den bestämmelsen enligt följande resonemang.

Om ni säger upp medlemskapet (se 4 kap 7 § EFL) är ni inte längre medlemmar i föreningen och kan därför inte hävda äganderätt till föreningens gemensamma resurser i enlighet med det som föreskrivs i stadgarna. Vid ett eventuellt utträde skulle ni alltså antagligen förlora er äganderätt till föreningens gemensamma resurser då ni inte längre är medlemmar. Huruvida föreningen i detta avseende är skyldig att ekonomiskt ersätta medlemmar som säger upp sitt medlemskap beror på vad som föreskrivs i stadgarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000