FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente01/09/2018

Dement och blind vid undertecknandet, är testamentet giltigt?

Hej! Är god man för en dement person. Denne person skrev ett testamente september 2014, våren 2015 blev hen klassad som dement och fick mig som God Man. Hösten 2017 skrev hen ett nytt testamente där de närmast anhöriga (hen har inga barn) fick reda på detta och ställer sig frågan, kan en dement person ändra/skriva nytt avtal. Hen är dessutom näst intill blind (syn på 0,2% ), vet hen att dom som var med inte ljuger om vad som är skrivit i det nya testamentet. De tidigare tilltänkta arvingar tror att det är personal från hemtjänsten som "lurat" hen att skriva om testamentet. Har inga anhöriga som varit med honom hos jurist utan denne har varit hemma hos hen. Vem har bevittnat hen´s namnteckning. Hen är en mycket ensam person.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Av 13 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB) framgår att ett testamente inte gäller om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning. Med psykisk störning avses även demens. Testamentet gäller heller inte om någon tvingat eller förmått testatorn att upprätta ett testamente genom missbruk av testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning (se 13 kap. 3 § ÄB). De tidigare tilltänkta arvingarna har möjlighet att klandra testamentet inom sex månader från och med att de delgivits testamentet (se 14 kap. 4 och 5 §§ ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare