Demenssjukdom, testamentets giltighet

2018-01-25 i Testamente
FRÅGA
Kan en dement person skriva om sin del från ett tidigare gemensamt testamente? Alltså om man efter många år på demensboende plötsligt skriver ett nytt testamente är det giltigt? Kan man bestrida ett sådant testamente och i så fall hur?
SVAR

Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Giltigt testamente?

Testamentet kan vara ogiltigt om det går att bevisa att personen som upprättat det är under psykisk störning. Demens har, i vissa fall, ansetts utgöra en grund för ogiltighetsförklaring enligt 13:2, ärvdabalken (ÄrvB). I demensfall görs alltid en individuell bedömning, där man helt enkelt får bedöma testatorns förmåga att kunna uttrycka sin vilja.

Eftersom demens påverkar personer olika skulle jag rekommendera att du pratar med personens läkare, detta för att avgöra om han varit så pass påverkad av sin sjukdom att ett giltigt testamentet inte kunnat upprättats.

Bestrida testamente

Enligt 14:5 ÄrvB, ska arvinge väcka en klandertalan mot testamentets giltighet inom 6 månader från det att han/hon erhöll testamentet. En klandertalan anses väckt när stämningsansökan har inkommit till tingsrätten, se 13:4 st. 3 rättegångsbalken (RB). Du ska alltså väcka talan hos tingsrätten.

Vilken tingsrätt?

Av 10:9 (RB) framkommer det vilken tingsrätt du ska vända dig till: Tingsrätt där "den döde hade att svara i tvistemål i allmänhet". I normala fall är det där svarande har sin hemvist, se 10:1 RB. Skrivelsen ska i huvudsak innehålla ditt yrkande (dvs det du vill att domstolen ska göra vilket i det här fallet är att förklara testamentet ogiltigt) och grunden för detta.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98667)