FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad27/02/2022

Delar vi på skulder vid skilsmässa?

Hej.

Jag vill skilja mig från min man..

Han har ca 1000000kr i skuld hos kronofogden som han har fått under vår gifta tid ihopa.

Får jag halva hans kronofogde skuld vid skilsmässa?

Jag har oxå skulder men inte hos kronofogden, delar vi dom skulderna oxå?

Eller var och en betalar skulderna som står i sitt eget namn..

Vi har inga tillgångar..

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga.

En utgångspunkt när det gäller bodelning mellan makar är att varje make ska råda över sin egen egendom och stå för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Du kommer således inte dela din mans skulder utan dessa tillhör bara honom och dina skulder tillhör på samma vis bara dig.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem i en bodelning ( 9 kap. 1§ Äktb). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1§ Äktb). Innan bodelningen görs och giftorättsgodset räknas samman ska dock makarnas skulder dras av mot deras giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Ifall tillgångarna inte räcker till för att dra av alla skulder kommer boets värde sättas till 0 kr. Ni kommer således inte få ut något i bodelningen utan istället kommer ni få behålla era egna tillgångar och egna skulder.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?