Delägare i husbil, vad händer om ena parten avlider?

2020-06-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag står som medköpare på husbilen, med min sambo. Han är fortfarande gift. Frun bor på ett dementboende. Vad gäller för mig med husbilen om sambon går bort. Äger jag hrla eller halva Husbilen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din sambo är gift blir inte sambolagens regler tillämpliga. Den lagen avser endast samboförhållanden där ingen av samborna är gifta (1 § sambolagen). Dessutom anses inte en husbil som varken bostad eller bohag och kan därför inte utgöra samboegendom (3 § sambolagen), om dessa regler skulle vara tillämpliga. Vi får därmed vända oss till lag om samäganderätt.

Är det två eller flera personer som äger lös sak bland annat har man lika mycket rätt till denna. Om inte annat kan visas äger man lika mycket var av den (1 § lag om samäganderätt). En husbil anses som lös sak och faller därför in under denna lag. Du och din sambo har alltså rätt till lika stor del av husbilen.

Då din sambo är gift så kommer hans del, dvs. 50% tillfalla hans fru som giftorättsgods om han avlider, om det inte anses som enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en mage har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make erhållit genom testamente med det billkoret att den ska vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtare ska vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det billkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken).

Husbilen kan därför inte anses som enskild egendom om det inte är skrivet så i ett äktenskapsförord.

Sammanfattningsvis äger du halva husbilen. Skulle din sambo avlida kommer hans del tillfalla hans fru, som giftorättsgods. Oavsett vad som sker med hans del så har du rätt till din del, dvs. 50%.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3549)
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress
2020-11-29 Efternamn på nyfött barn?
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?

Alla besvarade frågor (86732)