Delade utgifter under betänketiden

2015-07-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Har 6 mån. Betänketid. Endast min man vill skiljas. Vi bor i huset fortf. Ska vi inte dela utgifter äktenskapet ut? Ha likvärdig möjlighet att semestra och ordna nytt boende?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln enligt Äktenskapsbalken (ÄktB här) är att efter äktenskapsskillnad står vardera make för sin egen försörjning, se 6 kap 7§. Under betänketiden har äktenskapsskillnad inte trätt i kraft, och ni är fortfarande gifta. Enligt 6 kap. 1§ ÄktB ska makarna under äktenskapet gemensamt bidra till gemensamma och personliga behov utefter efter sin förmåga, och makarna ska leva på samma ekonomiska standard.

Jag utgår ifrån din fråga att ni har ett gemensamt ägt hus, och därmed gemensamma huslån. Det innebär att ni samäger huset, och enligt Samäganderättslagen 2 § krävs samtyckte i frågor kring huset och dess förvaltning. Ni ska alltså gemensamt komma överens om frågor kring huset (ev. försäljning, reparationer osv). Enligt 15 § ska för kostnader för förvaltning av samägt gods delas mellan samägarna utefter hur stor del de äger. Äger ni halva huset var får ni betala hälften av kostnaderna så länge ni samäger det, om ni inte själva kommer överens om annat.

Så länge ni är makar ska ni som nämnts leva på samma ekonomiska standard, en följd av det blir att en make med större inkomst får täcka en större del av de gemensamma utgifterna. Detta gäller även under betänketiden. Om din man inte har råd att betala men du har det innebär det att du får stå för en större del av kostnaderna för att ni ska leva på samma ekonomiska standard, alltså att du får betala en större del av räkningarna. Det gör att det är svårt att utifrån avgöra vad som kan vara skäligt att din man ska vara med och betala för kostnader om han flyttar till en lägenhet under betänketiden. Den ledning man i övrigt kan få är från samäganderättslagen.

När makarna lever åtskilda under betänketiden finns en bestämmelse i ÄktB 9 kap. 4 § som bl.a. finns till för att underlätta i sådana situationer, nämligen att bodelning på begäran av ena maken kan förrättas under tiden som mål om äktenskapsskillnad pågår. Annars är ju huvudregeln i samma paragraf att bodelning sker när äktenskapet har upplösts. Det är hur förhållandena var den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (den s.k. kritiska tidpunkten) som ska ligga till grund för bodelningen (se ÄktB 9 kap. 2 §). Man "fryser bilden" den dagen helt enkelt. Mellan den kritiska tidpunkten och till dess att bodelning sker föreligger redovisningsplikt för respektive make, som ska kunna visa hur egendomen har påverkats på olika sätt (t.ex. genom köp, försäljning osv). Redovisningsplikten gäller alltså även under betänketiden. Du har alltså ingen rätt att kompenseras vid bodelningen för utgifter du haft efter den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (964)
2020-10-19 Vilka dokument behöver jag för att styrka skilsmässan i det land vi gifte oss?
2020-10-18 När är en skilsmässa befogad?
2020-10-08 Kan jag köpa en bil under skilsmässoprocessen?
2020-10-04 Får man betänketid för skilsmässa om barnet fyller 16 under betänketiden?

Alla besvarade frågor (85241)