FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/12/2017

Delad vårdnad och växelvis boende

Hej,

Min brorson är 14 år, fyller 15 i mars och vill tex kunna bestämma själv var han ska bo, just nu bor han halva tiden hos mamma och halva hos pappa men vill bo mer hos pappa vilken hans mamma inte accepterar. De har delad vårdnad och har aldrig varit i rätten för att får något formellt beslut om umgänge och boende. Igår skedde tex en incident där han skar sig i foten, min man som är läkare såg om såret och ansåg det inte nödvändigt att sy eller åka in till sjukhus. Idag när mamma får veta vill hon tillkalla ambulans och hotar med att själv annars komma och hämta hem pojken och ta honom till sjukhus. Han gråter och vill inte åka hem till mamma. Är jag helt fel ute om jag säger till honom att han inte behöver oroa sig för att mamma ska tvinga honom att åka med henne? Det finns som sagt ingen dom rörande något, de har gemensam vårdnad och pojken som snart är 15 vill inte följa med mamma och vill inte tvingas åka tills sjukhus. Han vill själv kontakta familjerätt för att få bestämma själv men jag tror inte det går utan att han kan bestämma själv och om mamma inte accepterar så får hon i så fall ta upp detta i tingsrätten, eller är jag helt ute och cyklar? Skulle så gärna vilja lugna honom förstås.

Med vänliga hälsningar xx

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I 6:e kapitlet föräldrabalken (FB) finns de regler som avser vårdnaden om barn.

Vad lagen säger
Vårdnadshavaren har ansvar för att barnets behov när det kommer till omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda , FB 6 kap 2 § 2 st. Vårdnadshavaren har rätt och är skyldig att bestämma i de frågor som rör barnet, vid beslut ska hänsyn tas till barnets önskemål och synpunkter. Ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn ska tas till barnets önskemål och synpunkter, FB 6 kap 11 § 2 st.

Vad som gäller i ert fall
Eftersom din brorsons föräldrar har gemensam vårdnad så ska de alltså tillsammans bestämma om hans personliga angelägenheter, så som var han ska bo. Eftersom han är 14 år så bör de dock ta en del hänsyn till vad han själv vill, då han verkar uttrycka en tydlig och stark vilja (från 12 års ålder brukar man ta hänsyn till barnets vilja, detta varierar dock).

Föräldrarna ska alltså gemensamt bestämma var sonen ska bo, eftersom det enligt dina uppgifter varken finns ett beslut eller avtal om att han ska bo växelvis så måste han inte åka till sin mamma.

Om föräldrarna kommer överens om att gå till familjerätten så kan de där upprätta ett avtal om boendet, ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden, FB 6 kap 14a § 2 st.

Mamman kan väcka talan i Tingsrätten om hon vill att domstolen ska besluta om boendefrågan, i så fall blir det beslutet bindande, FB 6 kap 5 § och 14 a § 2 st. Domstolen är i prövningen skyldiga att ta hänsyn till vad som är barnets bästa.

Sammanfattningsvis behöver din brorsson inte åka till sin mamma om han inte vill eftersom det varken finns ett beslut eller avtal om boendet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000