Delad vårdnad och umgängesrätt

2017-11-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Kan mamman till barnen behålla barnen och säga till pappan att han inte får hämta på dagis när det är hans vecka? Båda har gemensam vårdnad och barnen bor varannan vecka.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att föräldrarna har gemensam vårdnad har barnet umgängesrätt med båda föräldrarna enligt 6 kap. 15 § FB om inget annat har överenskommits. Det är dock barnets behov som styr. Som föräldrar har man ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den som barnet inte bor med tillgodoses så långt som möjligt.

Att undanhålla ett barn från den andra vårdnadshavaren kan om det pågår under en längre tid räknas som egenmäktighet med barn (se Brottsbalken 7 kap. 4 §). Det är ett brott som är belagt med böter eller fängelse.

I första hand är det såklart bäst att försöka reda ut detta föräldrarna emellan och försöka komma överens om vilket som är bäst för barnet. Om det inte går att komma överens kan man vända sig till antingen socialnämnden eller tingsrätten och få detta utrett.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3660)
2021-10-19 Ska en förvaltare ha kontakt med anhöriga?
2021-10-19 Måste man försörja sin make efter en skilsmässa?
2021-10-18 Kan en anhörigs aska skickas till mig från utlandet?
2021-10-16 Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (96428)