Delad resekostnad mellan umgänges- och boendeförälder

2017-01-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Mina barns pappa har enskild vårdnad och det gjorde att han kunde flytta från Stockholm till Ludvika. Jag och barnen har umgänge varannan helg samt lov. Resorna kostar ca 2000 kr i månaden. Pappans inkomst är ca 500 000 kr och min ca 250 000 kr per år. Ska vi dela på kostnaderna eller ska han betala mer?
SVAR

Hej Annika, tack för din fråga!

I första hand ligger ansvaret för att betala resor till och från umgängesföräldern på den föräldern som inte bor tillsammans med barnet, således på dig. Enligt 6 kap 15§ Föräldrabalken, FB, ska dessa kostnader däremot delas mellan föräldrarna efter vad som är skäligt med hänsyn till ekonomisk förmåga och övriga omständigheter. Att barnets pappa har en högre inkomst kan därmed spela roll för fördelningen av betalningsansvaret. Likaså kan det spela roll ifall barnets pappa saknade godtagbar anledning att flytta långt bort och därmed föranleda ökade kostnader. Godtagbar anledning kan t.ex. vara att en arbetslös förälder fått jobb på annan ort. Andra omständigheter som kan vägas in är möjligheterna till pendlarkort, antalet resor och priset på dessa.

Som regel måste avståndet mellan föräldrarna överstiga 10 mil för att boendeföräldern ska behöva dela betalningsansvaret, annars anses summorna vara för små. En annan bedömning kan däremot bli aktuell i ett enskilt fall.

Det saknas regler för exakt hur fördelningen av kostnaderna ska göras, men man kan utgå från att samma principer ska gälla som vid bestämmandet av underhållsbidrag till barnet. Reglerna för detta återfinns i 7 kap 1-4§§ FB. Vid bestämmandet av underhåll utgår man från en förälders förmåga att betala sett till nettoinkomsten och vissa lagstadgade avdrag, såsom avdrag för skälig levnadsstandard enligt 7 kap 3§ FB. Vidare delar man den ene förälderns inkomst på föräldrarnas gemensamma inkomst och får ut en andel motsvarande vad respektive förälder bör betala. Detta innebär att en förälder som helt saknar förmåga att betala inte heller kan anses skyldig att bidra till resekostnaderna.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95761)