FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/01/2017

Delad resekostnad mellan umgänges- och boendeförälder

Mina barns pappa har enskild vårdnad och det gjorde att han kunde flytta från Stockholm till Ludvika. Jag och barnen har umgänge varannan helg samt lov. Resorna kostar ca 2000 kr i månaden. Pappans inkomst är ca 500 000 kr och min ca 250 000 kr per år. Ska vi dela på kostnaderna eller ska han betala mer?

Lawline svarar

Hej Annika, tack för din fråga!

I första hand ligger ansvaret för att betala resor till och från umgängesföräldern på den föräldern som inte bor tillsammans med barnet, således på dig. Enligt 6 kap 15§ Föräldrabalken, FB, ska dessa kostnader däremot delas mellan föräldrarna efter vad som är skäligt med hänsyn till ekonomisk förmåga och övriga omständigheter. Att barnets pappa har en högre inkomst kan därmed spela roll för fördelningen av betalningsansvaret. Likaså kan det spela roll ifall barnets pappa saknade godtagbar anledning att flytta långt bort och därmed föranleda ökade kostnader. Godtagbar anledning kan t.ex. vara att en arbetslös förälder fått jobb på annan ort. Andra omständigheter som kan vägas in är möjligheterna till pendlarkort, antalet resor och priset på dessa.

Som regel måste avståndet mellan föräldrarna överstiga 10 mil för att boendeföräldern ska behöva dela betalningsansvaret, annars anses summorna vara för små. En annan bedömning kan däremot bli aktuell i ett enskilt fall.

Det saknas regler för exakt hur fördelningen av kostnaderna ska göras, men man kan utgå från att samma principer ska gälla som vid bestämmandet av underhållsbidrag till barnet. Reglerna för detta återfinns i 7 kap 1-4§§ FB. Vid bestämmandet av underhåll utgår man från en förälders förmåga att betala sett till nettoinkomsten och vissa lagstadgade avdrag, såsom avdrag för skälig levnadsstandard enligt 7 kap 3§ FB. Vidare delar man den ene förälderns inkomst på föräldrarnas gemensamma inkomst och får ut en andel motsvarande vad respektive förälder bör betala. Detta innebär att en förälder som helt saknar förmåga att betala inte heller kan anses skyldig att bidra till resekostnaderna.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,


Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”