Dela upp vårdnaden under sommarlov, riktlinjer?

2017-02-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Har separerat för 9 månader och har delad vårdnad. Nu är första sommarlovet som skall delas upp. Barnen blir 8 och 11 år till sommaren och vill inte vara hemma själva. Finns det några rintlinjer hur sommarlov semestrar kan delas upp? I vanliga fall kör vi varannan vecka med under sommaren skulle jag vilja ha lite mer sammanhängande tid med barnen. Han säger Att han inte vill ha dem så länge då han själv vill ha egen semester. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Nej, i lagen finns inga sådana riktlinjer som hjälper till att dela upp sommarlov och semestrar, det är upp till vårdnadshavarna att själva komma fram till.

Däremot kan det vara så att samarbetet mellan föräldrarna inte fungerar när det gäller vårdnaden om barnet. Om det är så så kan domstolen besluta om att vårdnaden antingen ska vara delad eller anförtros endast en förälder, 6 kap. 5§ föräldrabalken (FB). Om vårdnaden är delad så kan rätten, på yrkan av båda eller en av vårdnadshavarna, besluta om vilken förälder barnet huvudsakligen ska bo hos, enligt 6 kap. 14§ FB. Vidare så kan rätten bestämma att den förälder som inte är boendeförälder ska ha rätt till umgänge med barnet, enligt 6 kap. 15a § FB. När rätten beslutar om umgänge så anges exakta tider då barnet ska spendera tid med respektive förälder, exempelvis delar upp sommarlovet.

Sammanfattningsvis så finns det, som jag inledde med, inga legala riktlinjer för uppdelande av vårdnad. Detta är alltså upp till dig och den andre föräldern. Om erat samarbete inte skulle fungera så finns alltså möjlighet att gå till domstol som genom föreläggande bestämmer hur det ska vara, detta gör domstolen med utgångspunkt i barnets bästa enligt 6 kap. 2a§ FB.

Marcus Carlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?