FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/10/2016

Datering av testamente

Är ett testamente giltigt om det inte är riktigt daterat? Det står bara ett årtal på testamentet samt ska testamenten bevakas? I så fall varför och när?

Lawline svarar

Hej Ann, tack för att du vänder dig till Lawline!

Formkraven för testamente finner du i Ärvdabalkens tionde kapitel. I 10:1 framgår att formkraven för ett giltigt testamente är att det är upprättat skriftligt, med två vittnen som ska bevittna då testator undertecknar testamentet. Vittnena behöver inte känna till innehållet, utan enbart faktumet att det handlar om ett testamente. I 10:2 framgår att vittnena bör bestyrka handlingen med sina namn, anteckna yrke och hemvist. I samma paragraf framgår att de bör teckna intyg rörande tiden för bevittnandes, dock är detta inget krav, och kommer inte påverka giltigheten av testamentet om så ej sker.

Det finns således inget formkrav på att ett testamente ska dateras. En datering kan däremot bli viktigt ur bevissynpunkt, exempelvis om fler testamenten blivit upprättade om liknande egendom, för att bevisa vilket testamente som ska bli aktuellt.

Av vad jag förstår din fråga behöver inte ett testamente bevakas. Däremot kan det vara bra att låsa in det i ett bankfack, giva det till en advokat eller närstående i fall av bortgång så att det ej tappas bort eller förfalskas!

Hoppas svaret hjälpte dig, och ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus AnstrinRådgivare