Dagsböter och avgift till brottsofferfonden

2015-06-24 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag fick ett brev av polisen angående snatteri som jag hade erkänt.Det står så här att jag måste betala 5000 kr (dagsböter 100 a 50 kr) och 800 kr avgift till brottsofferfonden.Måste jag betala sammanlagt 5800 kr till polismyndigheten? eller ska jag betala var sin belopp?är de belopp vid eller enskilda?
SVAR

Enligt lagen om brottsofferfond 1 § , som du hittar här, får man betala 800 kr i avgift till brottsofferfonden om man döms för ett eller flera brott där fängelse ingår i straffskalan för något av dem. Det krävs alltså inte att man döms till ett fängelsestraff utan det räcker med att man kan dömas till fängelse för något av brotten. Regler kring brott och brottspåföljder finns i Brottsbalken (BrB) och snatteri är ett brott som har fängelse i straffskalan se 8kap 2§ BrB. Detta innebär att den som döms till snatteri kommer att få betala avgift till brottsofferfonden. Det är alltså brottsofferfonden som ska ha 800 kronor i slutändan även fast det är polisen som driver in avgiften.

I straffskalan till snatteri ingår förutom fängelse, böter. Du har som jag har förstått det, dömts till att betala dagsböter och dessa betalas via en faktura som kommer från polisen.

Beloppen är alltså dels en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden, dels 5000 kr i dagsböter, sammanlagt 5800 kronor.

De sista frågorna har jag lite svårt att förstå, men jag hoppas att mitt svar ändå var till hjälp för dig!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll