Dagsböter, intrång i förvar.

2019-08-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Vad jag förstår är det brottsligt att olovligt öppna och läsa någon annans post, att detta kan straffas med böter eller upp till två års fängelse. Jag undrar hur mkt en får betala i böter om en döms till detta?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som olovligen öppnar och läser någon annans post efter att det lämnats i mottagarens brevlåda gör sig skyldig till intrång i förvar enligt 4 kap. 9 § brottsbalken. Påföljden för detta är mycket riktigt böter eller fängelse i 2 år.

Bötesbeloppets storlek

Dagsboten består av två delar, antalet dagsböter och summan av varje dagsbot. Antalet dagsböter bestäms utifrån hur allvarligt domstolen ser på brottsligheten, till ett antal av lägst 30 och högst 150. Summan av varje dagsbot bestäms efter vad som domstolen bedömer som skäligt med hänsyn till den tilltalades ekonomiska förhållanden, till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, se 25 kap. 2 § brottsbalken.

Det är alltså svårt att på förhand avgöra hur mycket en person får betala i böter då detta dels påverkas av hur allvarligt domstolen ser på brottslighet, och dels den tilltalades ekonomiska förhållanden.

RH 2016:14 torde dock kunna ge en viss vägledning. I fallet dömdes en föreståndare på ett ungdomshem för intrång i förvar efter att hon öppnat ett brev från en svensk domstol till en intagen. Föreståndaren dömdes till dagsböter, 50 å 400 kr, dvs. 2 000 kr.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
54Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-28 19:00
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1085)
2019-09-20 Kan man få straffrabatt om man medverkar till lösning av en utredning man själv är iblandad i?
2019-09-19 Kan man få rättspsykiatrisk vård istället för villkorlig dom?
2019-09-19 Visas hänsyn till att den misstänkte har barn vid påföljdsbestämningen
2019-09-19 Brott som inte kan leda till fängelse

Alla besvarade frågor (72981)