Dagsböter, intrång i förvar.

2019-08-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Vad jag förstår är det brottsligt att olovligt öppna och läsa någon annans post, att detta kan straffas med böter eller upp till två års fängelse. Jag undrar hur mkt en får betala i böter om en döms till detta?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som olovligen öppnar och läser någon annans post efter att det lämnats i mottagarens brevlåda gör sig skyldig till intrång i förvar enligt 4 kap. 9 § brottsbalken. Påföljden för detta är mycket riktigt böter eller fängelse i högst 2 år.

Bötesbeloppets storlek

Dagsboten består av två delar, antalet dagsböter och summan av varje dagsbot. Antalet dagsböter bestäms utifrån hur allvarligt domstolen ser på brottsligheten, till ett antal av lägst 30 och högst 150. Summan av varje dagsbot bestäms efter vad som domstolen bedömer som skäligt med hänsyn till den tilltalades ekonomiska förhållanden, till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, se 25 kap. 2 § brottsbalken.

Det är alltså svårt att på förhand avgöra hur mycket en person får betala i böter då detta dels påverkas av hur allvarligt domstolen ser på brottslighet, och dels den tilltalades ekonomiska förhållanden.

RH 2016:14 torde dock kunna ge en viss vägledning. I fallet dömdes en föreståndare på ett ungdomshem för intrång i förvar efter att hon öppnat ett brev från en svensk domstol till en intagen. Föreståndaren dömdes till dagsböter, 50 å 400 kr, dvs. 2 000 kr.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1230)
2020-05-28 Påföljdbestämning och straffmätning avseende snatteri begånget av 16-åring
2020-05-28 Försvinner uppgift i belastningsregistret vid början av året eller på exakta datumet för domen?
2020-05-27 Hot mot tjänsteman
2020-05-26 När försvinner pricken från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (80400)