Dagsböter, bedömning utifrån taxerad årsinkomst eller faktisk ekonomisk situation?

2017-10-14 i Påföljder
FRÅGA
Beträffande dagsböter vad gäller den ekonomiska situationen just nu exempelvis akassa, eller skall man betala dagsböter enligt taxeringen året innan, dvs när den ekonomiska situationen försämrats vad är praxis.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det mest avgörande för bedömningen av dagsboten är den tilltalades årsinkomst vid tidpunkten för när dagsboten ska bestämmas, enligt Riksåklagarens riktlinjer 2007:2 se här.

Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande. Även arbetslöshetsersättning ingår i en årsinkomst. Årsinkomsten fastställs genom att den tilltalades egna uppgifter om sin ekonomiska ställning i allmänhet godtas. Den taxerade inkomsten ska finnas tillgänglig vid bedömningen, om inte det på grund av särskilda skäl finns anledning att anta att den uppgiften saknar betydelse. Den uppgiften kan sakna betydelse om den tilltalades ekonomiska situation inte längre avspeglas i det föregående årets taxerade inkomst. Den tilltalade får då istället visa hur den ekonomiska situation ser ut på riktigt, genom exempelvis beslut om aktuell arbetslöshetsersättning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1579)
2021-09-28 Påverkas straff av att det lång tid sedan anmälan?
2021-09-28 Straffrabatt i andra EU-länder
2021-09-28 När och under vilka förutsättningar blir man villkorligt frigiven från ett fängelsestraff?
2021-09-25 Hur länge står samhällstjänst med i registret?

Alla besvarade frågor (95949)