FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad30/04/2020

CSN-skuld vid skilsmässa

Hej!

Vad jag har förstått det som så kan inte en csn-skuld delas vid en skilsmässa om det inte finns några tillgångar. Vad gäller då om man får ett återkrav från csn, för att man haft för stor inkomst under studietiden? Delas återkravet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns i äktenskapsbalken (ÄB).

Inom ett äktenskap råder varje make över sin egendom och sina skulder (1 kap. 3 § ÄB). Du kan därmed aldrig bli tvingad att betala för din makes skulder. Som du troligen är medveten om, görs det i flesta fall en bodelning vid äktenskapsskillnad (skilsmässa), där makarnas egendom fördelas jämnt mellan dem (9 kap. 1 § ÄB). När någon av makarna har väckt talan om äktenskapsskillnad, ska bodelningen utgå från vad respektive makes tillgångar och skulder var när talan väcktes (9 kap. 7 § ÄB).

Vid beräkning av makarnas andelar i boet ska respektive makes tillgångar täcka skulderna så mycket som möjligt (11 kap. 2 § ÄB). Varje make ska alltså betala för sina egna skulder med sina egna tillgångar. Det är efter att skulderna har dragits av från tillgångarna, som de sedan slås ihop och delas mellan makarna i en bodelning (11 kap. 3 § ÄB).

Som svar på din fråga så kommer alltså denna CSN-skuld, oavsett om det är genom ett återkrav eller inte, att delas med den andra maken. Såsom det står reglerat i 1 kap. 3 § ÄB råder varje make över sin egendom och sina skulder. Det ska alltså inte finnas någon risk med att den andra maken ska behöva betala den ena makens CSN-skulder, så länge den skulden enbart är den ena makens och inte den andres.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan ArikanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?