Condictio indebiti- Lön utbetalad under tjänstledighet

FRÅGA
Hej, jag har fått löneutbetalning ca. 17000 Sek under min tjänstledighet.Jag var inte medveten om utbetalning innan min chef informerade mig per sms om detta, vilket var ca 15 dagar efter utbetalningen.Nu vill företaget dra av hela beloppet från min nästa lön.Kan företaget göra det utan min tillåtelse?Är jag över huvudtaget återbetalningsskuldig?Återbetala beloppet i delbetalning är enligt medarbetare från lönekontoret inte möjligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Den juridiska benämningen på det som hänt är condictio indebiti. Det finns ingen lagreglering som gäller för detta område. Däremot finns gott om rättspraxis (rättsfall) ur vilka det går att hämta ledning.

Huvudregeln är att en felaktigt utbetald summa pengar, t.ex. lön, ska betalas tillbaka till den som betalat ut pengarna (t.ex. NJA 1999 s. 575). Från denna regel finns vissa undatag (t.ex NJA 2001 s. 353. Ett centralt sådant undantag är när personen var i god tro om förhållandet och har hunnit inrätta sig efter utbetalningen. Att vara i god tro innebär att den som tagit emot utbetalningen inte ska ha upptäckt, eller haft skäl att upptäcka att utbetalningen varit felaktig. Att inrätta sig efter betalningen innebär i princip att betalningsmottagaren har hunnit planera sin ekonomi efter utbetalningen eller hunnit förbruka pengarna.

I ditt fall blir det aktuellt att titta på huruvida du var i god tro om att utbetalningen inte var korrekt. Det är möjligt att din arbetsgivare skulle hävda att det inte fanns någon anledning för dig att tro att utbetalningen var korrekt eftersom den skedde under din tjänstledighet. Det lär här inte spela någon roll att du faktiskt inte märkt att du fått en utbetalning. Det rör sig dessutom om en relativt stor summa pengar som förmodligen varit ganska lätt att uppmärksamma.

I och för sig kan det finnas särskilda omständigheter som påverkar god tros-bedömningen till din fördel. Det kan vara fråga om otydliga utbetalningsrutiner eller oklara regler kring när lön utbetalas vid tjänstledighet som gör det svårt att veta om utbetalningen varit riktig (Jämför AD 2006 nr 105). Jag vet inget om hur rutinerna sett ut i det fallet du beskriver. Omständigheten att du inte märkt att du fått en utbetalning kan även tala emot att du har inrättat dig efter de pengar du fått eftersom du inte hunnit anpassa din ekonomi efter dessa. I praxis från arbetsdomstolen har man inte tagit någon hänsyn till att pengarna förbrukats vid sin bedömning om återbetalningsskyldighet föreligger. Har löntagaren inte varit i god tro har arbetsdomstolen regelmässigt sagt att löntagaren ska betala tillbaka pengarna trots att de förbrukats (Se AD 1989 nr 55 och AD 1989 nr 57).

Det är svårt att göra en fullständig bedömning i ditt fall eftersom jag inte har all fakta. Åtminstone kan sägas att du bör ha möjlighet att avtala om en avbetalningsplan med din arbetsgivare om du anses återbetalningsskyldig. Om arbetsgivaren inte går med på detta bör du ta kontakt med ett fackförbund om du är ansluten till ett sådant för råd och hjälp. Om det inte finns möjlighet att ta hjälp av ditt fackförbund så kan Lawlines jurister hjälpa dig med att gå vidare. Du kontaktar oss här.

Hoppas du har fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar
Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (348)
2019-05-23 Pantavtal mellan anställd och arbetsgivare
2019-05-02 Jag ska låna ut pengar till en släkting för ett köp av en stuga. Hur gör jag för att få stugan som säkerhet för mitt lån?
2019-05-01 Vad gör jag när registreringsbeviset stulits och ägarbyte skett?
2019-04-28 Borgen och kreditprövning

Alla besvarade frågor (69301)