Condictio indebiti

FRÅGA
Jag har överfört pengar till fel konto
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man mottar en betalning av misstag finns det en princip i svensk rätt som kallas condictio indebiti. Vid misstagsbetalning är huvudregeln att pengarna ska gå åter, dvs. att mottagaren har återbäringsskyldighet. Det finns dock undantag. För att mottagaren inte ska ha återbäringsskyldighet krävs det att mottagaren inrättat sig efter betalningen och att mottagaren varit i god tro. Att en person inrättat sig innebär att denne anpassat sig utefter betalningen genom att t.ex. spendera pengarna. Med god tro menas att personen som mottagit betalningen inte skall ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig. Det är inte meningen att någon som inte förstått, och inte heller haft skäl att förstå, att pengarna felaktigt utbetalats skall bli återbetalningsskyldig på grund av att utbetalaren begått ett misstag.

Om du vet till vilken person pengarna har kommit, är alltid den första möjligheten att helt enkelt kontakta personen i fråga och förklara situationen. I många fall förstår personen misstaget och ger tillbaka pengarna. Du kan även höra av dig till din bank och förklara situationen där de kan hjälpa dig. Banken har inte möjlighet att plocka tillbaka pengar som du av misstag satt in på någon annans konto. Däremot kan banken hjälpa dig att komma i kontakt med mottagaren. Om mottagaren däremot kan bevisa att de tagit emot pengarna i god tro och dessutom förbrukat dem, så är det tyvärr möjligt att personen slipper återbetala pengarna till dig.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (9)
2020-11-23 Kan enskild egendom utmätas?
2019-07-30 Att gifta sig under pågående skuldsanering
2018-08-30 Har jag rätt att behålla felaktig utbetald lön?
2017-08-01 Kan jag få tillbaka mina pengar närjag betalat på ett lån för någon annan?

Alla besvarade frågor (88311)