FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/05/2018

Byte av lås under pågående äktenskapsskillnad

Hej! Jag och min fru ligger i skilsmässa sen aug 2017. Hon flyttade till annan ort i aug med båda barnen. Nu har hon blivit sambo där med en ny. Hon har dock behållt nyckeln fast jag sagt att den vill jag ha. Några kartonger har hon kvar, å varit in i huset flera ggr oavsett om jag är hemma eller inte å aldrig tagit kartongerna. Nyckeln tänker inte hon lämna förrän skilsmässan är klar säger hon. Har hon rätt i att behålla nyckeln? Kan jag byta lås? Utan att begå nått brott menar jag.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din frus rätt till nyckel beror på om hur ägandeförhållandena till huset ser ut.

Allmänt

Om huset är giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken, det vill säga ej enskild egendom, finns det rådighetsinskränkningar i 7 kap. 5 § äktenskapsbalken som man måste följa. Rådighetsinskränkningarna handlar om att man inte får avhända sig, inteckna, hyra ut eller pantsätta den gemensamma bostaden eller bohaget. Dessa gäller även om man är mitt i en äktenskapsskillnad till dess att bodelningen har gjorts och därigenom har det bestämts vem av makarna som ska ha vad. Dessa rådighetsinskränkningar gäller även för egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord. Rådighetsinskränkningarna omfattar dock inte egendom som är enskild till följd av villkor i gåva eller i testamente.

I ert fall

I detta fall utgår jag från att ni ej hunnit göra en bodelning och således innebär det att huset som du bor kvar i fortfarande är giftorättsgods vilket ni således samäger. Det innebär att hon har rätt att ha kvar nyckeln ända tills bodelningen gjorts och det är fastställt att du ska få huset på din lott. På så sätt får du besittningen till huset ensamt. Angående att byta lås måste du ha samtycke till om du ska kunna byta lås. Om du väljer att byta lås utan samtycke kan du begå brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken vilket innebär att du rubbar din frus besittning till huset som hon fortfarande har om huset är giftorättsgods.

Slutsatsen är att din fru har rätt att ha kvar nyckel till dess att bodelningen är klar. Det har tyvärr ingen betydelse att hon inte bor där för närvarande. Du har heller inte rätt att byta lås på huset eftersom huset är i sambesittning och genom att byta lås rubbar du din frus besittning av huset.

Undantag: Om du har fastställd kvarsittningsrätt av domstol enligt 14 kap. 7 § äktenskapsbalken har den make som ska avflytta inte rätt att komma och gå som den vill i den gemensamma bostaden. Då finns det även möjlighet till byte av lås.

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000