FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/11/2016

Byte av efternamn för underårig med ensam vårdnadshavare

Jag har ensamvårdnad utav min son på två år som bär mitt efternamn. Nu har jag ett till barn med en annan man och vi skall gifta oss. Eftersom att jag har ensamvårdnad om sonen och han bär mitt efternamn och att pappan till sonen ej har kontakt med sonen över huvudtaget, han får inte ens träffa sonen för socialen då han valt drogerna före. Måste han ändå samtycka till att sonen skulle få min partners efternamn?

Och om han nekar, hur skall jag gå till väga då? Kan jag få igenom detta ändå då han ej har vårdnad, sonen ej bär hans efternamn och då han ändå inte träffar sonen över huvudtaget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om namn och barns byten av efternamn går att hitta i namnlagen. Du kan hitta den lagen här. Jag kommer dels besvara frågan angående den andra förälderns samtycke, men också redogöra för några andra regler angående barns namnbyte som kan vara av intresse. Längst ner i svaret finner du en sammanfattning av svaret på in fråga.

Vilka namn kan ett barn byta till?

Om någon har samma efternamn som en eller båda sina föräldrar sedan födseln, så kan hen byta till ett annat efternamn som bärs av någon av föräldrarna efter ansökan till skatteverket. Om en förälder förvärvar ett efternamn genom att gifta sig med någon annan än den andra föräldern, så kan barnet bara byta till det efternamnet med den nya makens samtycke (5 §). Ska ett barn byta sitt efternamn mot ett som inte bärs av någon av barnets föräldrar, så ska tillstånd sökas hos Patent- och registreringsverket, vilka kan kräva att en domstol ska bedöma om namnbytet är förenligt med barnets bästa (11 §).

Andra förälderns samtycke

Om ett barn har två vårdnadshavare måste som regel båda godkänna ett namnbyte. Ett barn som är under 18 år och har samma efternamn som en förälder som inte är vårdnadshavare måste få denna förälderns godkännande innan barnet kan byta efternamn. Ett alternativ till förälderns samtycke är att få bytet godkänt av en domstol som bedömer att det är till barnets bästa (6 §)

Ansökan om namnbyte för barn

En person över 18 år ska själv ansöka om de olika typerna av namnbyten som kan göras enligt namnlagen. Om ett barn är under 18 ska vårdnadshavare sköta ansökningar och registreringar. Ett barn som är 12 år eller äldre måste lämna sitt samtycke till ansökan om namnbyte om barnet inte på grund av allvarligare sjukdom eller liknande omständighet är förhindrad att samtycka (48 §).

Sammanfattning

Eftersom din son är under 18 år och under 12 år ska du som ensam vårdnadshavare sköta ett eventuellt namnbyte själv. Eftersom din son nu har ditt efternamn och inte delar efternamn med sin pappa, så krävs inte pappans samtycke till barnets namnbyte. Du kan alltså själv kontrollera namnbytet oberoende av honom. Om du planerar att ta din blivande makes efternamn när ni gift er och att din son då ska ta samma efternamn, så krävs emellertid din makes samtycke till namnbytet. Om du inte själv ska ta den framtida makens efternamn, men trots det vill att din son ska ta makens efternamn, så krävs tillstånd från Patent- och registreringsverket och eventuellt ett godkännande från domstolen.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?