Byte av efternamn

2015-02-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har ensam vårdnad om min dotter (pappa bor i England).Jag är omgift sedan snart 3 år o min dotter (15) vill ha samma efternamn som resten av familjen (x och y).Går det?Hur går jag isåfall tillväga?Kan hon ha x som mellannamn o y som efternamn?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Byte av efter- och mellannamn regleras i namnlagen (1982:670) som du hittar här. Enligt namnlagen 5 § ska den som vill byta efternamn till ett annat efternamn som bärs av någon av föräldrarna skicka in en anmälan till Skatteverket. Har du som förälder förvärvat efternamnet genom äktenskap med någon annan än den andra föräldern (dvs. barnets pappa), krävs att maken i detta äktenskap samtycker till namnbytet. Samtycket ska enligt 49 § lämnas skriftligen.

Då du har ensam vårdnad för din dotter kan du ensam göra en anmälan om namnändring till Skatteverket. Det finns dock ett krav i 6 § om din dotter bär den andra förälderns namn (dvs. sin pappas namn) när namnändringen skall äga rum krävs ett skriftligt samtycke från den andra föräldern. Samtycket kan ersättas med att domstol finner att namnbytet är förenligt med barnets bästa. Vid denna bedömning tar rätten hänsyn till barnens vilja med beaktande av barnens ålder och mognad (se 48 § 2 st.).

Då din dotter är under 18 år görs anmälan om namnbyte av dig som barnets vårdnadshavare. Då din dotter är över 12 år krävs dock din dotters samtycke till namnändringen i ansökan till Skatteverket. Vilket inte verkar vara något problem, då det är din dotters önskan att byta efternamn (se 48 § 1 st).

Gällande att bära efternamnet som mellannamn föreskriver 25 § 2 st. att "om en förälder förvärver ett nytt efternamn genom äktenskap med någon annan än den andra föräldern (dvs. det som skett i och med ditt nya giftermål) krävs att maken i detta äktenskap (din nuvarande man) samtycker till att barnet bär detta namn som mellannamn. Kravet på samtycke är även här att det ska vara skriftligt.

Skatteverkets blankett om namnändring, och vart du skickar den, hittar du här: http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blankett/info/7630.4.39f16f103821c58f680007056.html.

Jag anonymifierade även din fråga då den publiceras på vår hemsida.

Vänligen,

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3486)
2020-07-15 Användning av annans efternamn
2020-07-13 Rätt att underrättas om förälders död
2020-07-13 Vad händer med egendomen vid separation eller dödsfall?
2020-07-13 Kan en make ta ut ett pantbrev eller ta ett lån med säkerhet i den gemensamma bostaden utan sin makas samtycke?

Alla besvarade frågor (81929)