Byte av barns efternamn mot andra vårdnadshavarens vilja?

2017-12-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Min son heter som sin far i efternamn. Vi är separerade.Nu vill min son lägga till mitt efternamn. Det godkänner inte hans far(vi har gemensam vårdnad) Min son är 9 år. Har hans far rätt att bestämma att det inte blir någon ändring?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar hänvisar jag till lag om personnamn, du hittar den här, och föräldrabalken, du hitta den här.

Normalt sett är det den som vill byta namn som ska skicka in en ansökan, men när det gäller minderåriga barn så blir det naturligtvis istället barnets vårdnadshavare som får skriva under ansökan. Eftersom du och din sons far har gemensam vårdnad så betyder det att ni båda två måste skriva under ansökan eftersom ni utövar vårdnaden gemensamt (6 kap. 2 §, 11 § och 13 § föräldrabalken). Men även om du hade haft ensam vårdnad om din son så hade din sons far behövt skriva under. Detta eftersom att det finns det en regel i personnamnlagen (34 §) som anger att om barnet har en förälders efternamn som inte är vårdnadshavare, och barnet ska byta efternamn, så måste även den föräldern skriva under (trots att den inte är vårdnadshavare). Att lägga till ytterligare ett efternamn i sitt namn är detsamma som att byta efternamn, eftersom att man byter från ett namn till ett dubbelnamn (9 §). Om fadern motsätter sig byte av efternamn går det dock att ansöka hos domstol om att de ska fastställa att bytet får ske ändå om bytet är förenligt med barnets bästa (34 §).

Svaret på din fråga blir därmed att ja, eftersom ansökan behöver båda föräldrarnas underskrift så betyder det i praktiken att din sons far kan förhindra namnbyte. Det går dock att ansöka hos domstol om att byte ska få ske ändå, och domstolen prövar då om namnbyte är förenligt med barnets bästa.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3677)
2021-12-08 Närmast anhörig - vem är det?
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare

Alla besvarade frågor (97723)