Byta till fängelse som påföljd

2019-06-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej,om man har blivit dömd till skyddstillsyn och samhällstjänst, finns det då möjlighet att byta till fängelse istället?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då skyddstillsyn ses som en mindre ingripande påföljd brukar den tilldelas när ett fängelsestraff anses vara för strängt. För att skyddstillsyn ska kunna kombineras med samhällstjänst krävs dock den åtalades samtycke. Finns inget sådant samtycke kan inte samhällstjänst dömas ut (28 kap. 2 a § brottsbalken). När skyddstillsyn kombineras med samhällstjänst brukar det anses som ett alternativ till fängelse. Finns inget samtycke för samhällstjänst kan det alltså bli så att fängelse döms som påföljd istället. I praktiken är alltså skyddstillsyn kombinerad med samhällstjänst en möjlighet för den dömde att i vissa fall undkomma fängelsestraff.

Som jag tolkar din fråga har påföljden redan dömts ut. Då finns möjlighet att överklaga valet av påföljd inom 3 veckor från det att domen meddelades (51 kap. 1 § rättegångsbalken). Det finns då en möjlighet att ta tillbaka sitt samtycke.

Har överklagandetiden gått ut ska den dömde följa den behandlingsplan som upprättats för honom vad gäller skyddstillsynen och samhällstjänsten. När den dömde inte gör detta utan allvarligt åsidosätter sina åligganden finns möjlighet för övervakningsnämnden att vända sig till en åklagare som i sin tur kan begära att påföljden ska undanröjas och att en ny påföljd ska dömas ut istället (för detta krävs dock också att det kan antas att andra åtgärder från övervakningsnämndens sida skulle vara utan verkan) (28 kap. 8 § brottsbalken). Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2015 s. 155 uttalat att det i allmänhet bör vara fråga om att ersätta skyddstillsynen med ett fängelsestraff.

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå67 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 21:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1085)
2019-09-20 Kan man få straffrabatt om man medverkar till lösning av en utredning man själv är iblandad i?
2019-09-19 Kan man få rättspsykiatrisk vård istället för villkorlig dom?
2019-09-19 Visas hänsyn till att den misstänkte har barn vid påföljdsbestämningen
2019-09-19 Brott som inte kan leda till fängelse

Alla besvarade frågor (72998)