Byta till fängelse som påföljd

2019-06-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej,om man har blivit dömd till skyddstillsyn och samhällstjänst, finns det då möjlighet att byta till fängelse istället?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då skyddstillsyn ses som en mindre ingripande påföljd brukar den tilldelas när ett fängelsestraff anses vara för strängt. För att skyddstillsyn ska kunna kombineras med samhällstjänst krävs dock den åtalades samtycke. Finns inget sådant samtycke kan inte samhällstjänst dömas ut (28 kap. 2 a § brottsbalken). När skyddstillsyn kombineras med samhällstjänst brukar det anses som ett alternativ till fängelse. Finns inget samtycke för samhällstjänst kan det alltså bli så att fängelse döms som påföljd istället. I praktiken är alltså skyddstillsyn kombinerad med samhällstjänst en möjlighet för den dömde att i vissa fall undkomma fängelsestraff.

Som jag tolkar din fråga har påföljden redan dömts ut. Då finns möjlighet att överklaga valet av påföljd inom 3 veckor från det att domen meddelades (51 kap. 1 § rättegångsbalken). Det finns då en möjlighet att ta tillbaka sitt samtycke.

Har överklagandetiden gått ut ska den dömde följa den behandlingsplan som upprättats för honom vad gäller skyddstillsynen och samhällstjänsten. När den dömde inte gör detta utan allvarligt åsidosätter sina åligganden finns möjlighet för övervakningsnämnden att vända sig till en åklagare som i sin tur kan begära att påföljden ska undanröjas och att en ny påföljd ska dömas ut istället (för detta krävs dock också att det kan antas att andra åtgärder från övervakningsnämndens sida skulle vara utan verkan) (28 kap. 8 § brottsbalken). Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2015 s. 155 uttalat att det i allmänhet bör vara fråga om att ersätta skyddstillsynen med ett fängelsestraff.

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1165)
2020-02-22 Vad kan straffet bli för grovt vapenbrott och narkotikabrott?
2020-02-17 Straffrabatt - görs bedömningen utifrån åldern då brottet begicks eller åldern när brottet utreds?
2020-02-11 Hur länge finns mina uppgifter kvar i belastningsregistret?
2020-02-09 Straffsats för brott mot Inkassolag (1974:182)

Alla besvarade frågor (77252)