Byta förskola utan samtycke från andra föräldern

2017-08-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min dotters pappa och jag kommer inte alls överens. Jag (mamma) har sökt till en privat förskola för vår dotter som är 2 år gammal då vi idag bor i ett av staden X sämre områden och hon går på en förskola med , tyvärr, barnskötare som är trötta på sitt jobb. Jag trivs inte alls att lämna min dotter på hennes nuvarande förskola dessutom har dem gjort så många snedsteg så att jag helt enkelt bara vill få bort dottern härifrån. Pappan däremot vägrar och bryr sig inte alls om när jag berättar vad som redan hänt vår dotter och hur jag inte trivs och lämna henne där. Jag och dotterns pappa bor ej ihop. Min dotter har alltid varit skriven hos mig och bott med mig....Vad gör jag i en sådan situation?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte om du har ensam vårdnad om din dotter eller om vårdnaden är gemensam, så jag ska försöka svara utifrån båda alternativen.

Som vårdnadshavare har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om du har ensam vårdnad om din dotter ska du alltså ensam ta samtliga beslut som rör din dotter, vilket innebär att du fritt kan placera henne på en annan förskola utan någons samtycke.

Om barnet har två vårdnadshavare ska de utöva beslutanderätten gemensamt, Föräldrabalken (FB 6 kap. 13 §). Det krävs alltså att vårdnadshavarna är överens när det gäller beslut i frågor som rör barnet. Det finns däremot ett undantag som innebär att den förälder som barnet vistas hos har rätt att ensam fatta beslut i frågor som rör den dagliga omsorgen. Detta kan exempelvis vara beslut som rör barnets fritidsaktiviteter, kläder, sovtider, mat och så vidare. Mer ingripande beslut ska dock alltid fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna.

Beslut som rör barnets skolgång anses vara så viktigt att det inte kan hänföras till den dagliga omsorgen, vilket innebär att en av vårdnadshavarna inte ensam kan fatta beslut om detta. Däremot är det inte lika solklart vad som gäller för förskolan. Justitieombudsmannen har uttalat att val av förskola som huvudregel hänför sig till den dagliga omsorgen. Detta är alltså vanligtvis något som boendeföräldern ensam kan ta beslut om. Däremot kan det finnas undantag då även den andra vårdnadshavaren måste samtycka, som till exempel om förskolan har en specifik inriktning (exempelvis religiös eller pedagogisk), eller om förskolan är belägen på ett ställe som ligger långt ifrån boendeorten.

För att sammanfatta mitt svar bör du kunna byta förskola för din dotter utan samtycke av dotterns pappa, så länge förskolan inte har någon specifik inriktning eller ligger väldigt långt ifrån boendeorten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97581)