Byta boendeförälder vid gemensam vårdnad

2016-11-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vi har gemensam vårdnad på vår 5 månaders dotter, då vi har bott tsm 2 månader av dessa (aldrig varit utan mig), i övrigt har pappan träffat henne 2 h per vecka sen dess. Kan han få rätt till att ta henne på heltid när hon är 7 månader? Byta boende förälder samt hem när hon bara är 7 månader? Lämna över henne till en "pappa" som träffar henne 2 h i veckan?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller frågor som rör barnets boende ska barnets bästa alltid vara avgörande enligt 6:2a Föräldrabalken. Vid en eventuell boendetvist ska rätten se till att en tillräcklig utredning sker för att säkerställa att det blir ett välgrundat beslut. Då ska hänsyn tas till ett flertal olika faktorer, bland annat den så kallade kontinuitetsprincipen som innebär att man vill undvika att rycka upp barn som har rotat sig i en miljö. Barn ska ha rätt till stabilitet och trygghet.

Även om er dotter bara är 7 månader är det så klart viktigt med trygghet i hennes tillvaro, vilket talar för att hon ska fortsätta bo hos dig. Det är svårt att ge dig ett säkert svar då hänsyn även ska tas till andra faktorer, så som syskon om sådana finns, eller om det finns någon annan särskild anledning till varför boendet skulle ändras. Det viktigaste är som sagt alltid barnets bästa, och detta ska genomsyra samtliga beslut som rätten tar vid boendefrågor.

Det bästa är om du och pappan gemensamt kan komma överens i frågan. Då kan ni tillsammans skriva ett skriftligt avtal där ni bestämmer vem som är boendeförälder. Avtalet måste även godkännas av socialnämnden. Om ni inte kan komma överens rekommenderar jag dig att föra talan i domstol för att rätten ska kunna besluta om att du även fortsättningsvis ska vara boendeförälder.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Med vänlig hälsning

Andrea Sedvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85560)