Butiks anmälningsplikt till Radiotjänst vid försäljning av stationär dator

2016-03-10 i TV-licens
FRÅGA
Skall köpa en ny stationär dator. Är affären skyldig att anmäla detta till Radiotjänst? Har för mig att dator o smartphone inte betraktas som att de är avsedda för TV sändningar efter en dom för ca 2 år sedan.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 a § Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (hädanefter benämnd som "Radio- och TV-avgiftslagen") ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB). Enligt 2 § samma lagrum definieras TV-mottagare som en "sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål". Dock har Högsta förvaltningsdomstolen i en dom från 13 juni 2014 (HFD 2014 ref. 33) slagit fast att innehav av dator med internetanslutning inte föranleder skyldighet att betala radio- och TV-avgift.

Eftersom en dator således inte anses som TV-mottagare i lagens mening torde det inte heller föreligga någon anmälningsplikt enligt 8 § Radio- och TV-avgiftslagen för den som förvärvar eller överlåter en stationär dator.

Sammanfattningsvis så är affären du köper din stationära dator av inte skyldiga att anmäla ditt köp till Radiotjänst, om du inte samtidigt köper en TV.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (48)
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?
2018-09-18 Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

Alla besvarade frågor (88404)