Bundenhet till följd av bodelningsavtal

2015-08-18 i Bodelning
FRÅGA
Min före detta man vill bryta det som vi kom överens om i bodelningsavtalet. Kan han göra det?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Reglering för din fråga återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning förrättas genom att makarna tillsammans undertecknar ett bodelningsavtal (9 kap. 5 § ÄktB) eller genom att en bodelningsförrättare fattar ett bodelningsbeslut (17 kap. 1 § ÄktB). Om ett formenligt bodelningsavtal har upprättats är detta bindande och det går endast att kräva en ny bodelning om makarna är överens om att bodelningsavtalet ska hävas eller om bodelningsavtalet kan ogiltigförklaras.

Förutsatt att det inte finns någon grund för att ogiltigförklara bodelingsavtalet, är du och din före detta make ömsesidigt bundna. Agerar din före detta make i strid med avtalet innebär det att han gör sig skyldig till kontraktsbrott. Svaret på din fråga är alltså nej, han kan inte göra så.

Skulle det gå så långt att han bryter mot avtalet, utan att ni kommit överens om något annat, kan du ta det till domstol. Detta är dock oftast en så väl dyr som tidskrävande process. Jag kan rekommenderar dig att boka en tid för rådgivning hos Familjens jurist för det fall din man bryter mot bodelningsavtalet och du känner att du inte är redo att ta det till domstol.

Jag hoppas att detta gett dig ett tillfredställande svar. Har du ytterligare funderingar så tveka inte för att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2648)
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand
2020-10-24 Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens

Alla besvarade frågor (85346)