Bryter man mot underhållsplikten om man kräver av ens make att flytta ut?

Hej! Jag och min förre detta fru ligger i skilsmässa nu. Hon har skaffat en ny karl. Hon har krävt tillbaka nyckeln, samt adressändring. Det är hon som står ensam på kontraktet. Nu kräver hon att jag ska betala halva hyran i 3 månader (uppsägningstiden). Kan hon göra det? Samt att hon kräver att jag ska betala henne underhåll under betänketiden för skilsmässan. Stämmer det att jag är skyldig att göra det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att ni fortfarande är gifta med varandra, därför att ni ligger i skilsmässa. Vidare tolkar jag att din förre detta fru både kräver att du lämnar tillbaks nycklar och ändrar din folkbokföring och att du samtidigt betalar halva hyran under uppsägningstiden som är tre månader.  

Vilken lag är tillämplig? 

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar frågor om underhållsbidrag med mera mellan makar.

Vad innebär makars underhållsplikt gentemot varandra? 

Inledningsvis gäller att makar fortfarande anses vara gifta till dess att en dom om äktenskapsskillnad har börjat gälla (5:6 ÄktB). Det betyder att makar som ligger i skilsmässa fortfarande har skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Makar har nämligen en plikt att bidra med underhåll till varandra, dock efter var och ens förmåga att bidra (6:1 ÄktB), därför att makar bör leva ungefärligt på samma ekonomiska nivå (prop. 1978/79:12 s. 135). Underhållsplikten kommer därför bero på hur er ekonomiska situation ser ut. 

Å andra sidan får domstolen ålägga en make att betala sitt underhållsbidrag, om en make försummar denna skyldighet (6:5 ÄktB). Kom därför ihåg att underhållsplikten är ömsesidig. Det betyder att ni båda är skyldiga att betala underhåll till varandra. Om din f.d. fru skickar ut dig från hemmet och du inte har någonstans att bo, så borde din f.d. fru bryta mot sin underhållsplikt. Domstolen borde därför kunna ålägga din f.d. fru att låta dig bo kvar till dess att äktenskapet faktiskt är upplöst.    

Avslutande ord och min rekommendation

Du och din f.d. fru som du ligger i skilsmässa med har en ömsesidig underhållsplikt gentemot varandra. Om någon av er bryter mot den, så kan domstolen ålägga den part som bryter mot underhållsplikten att respektera underhållsplikten. Din f.d. fru får därför begära att du betalar halva hyran, men samtidigt får din f.d. fru inte heller tvinga dig att flytta ut, om du inte har någonstans att bo. Om du faktiskt då flyttar ut och ni har en ungefärlig lika inkomst och utgifter är det dessutom svårt att motivera varför du ska betala underhållet till din f.d. fru då hon lika gärna kommer behöva betala för ditt underhåll. Svaret på din fråga är dels att du inte får tvingas flytta ut, dels att ni båda är lika skyldiga att betala underhåll till varandra. Därför bör du vara skyldig att betala halva hyran men också att du bör få bo kvar. 

Min rekommendation är att du tar kontakt med en familjejurist så att ni kan gå igenom din situation i detalj. Jag skulle även rekommendera att du pratar med din f.d. fru så att ni kan hitta en passande lösning för er båda under den tid som ni ligger i skilsmässa. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”