FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/01/2014

Brottsprovokation och straffvärde

Hej, jag ska upp i rättegång om några dagar mot en man som misshandlade mej ute efter jag varit på krogen med min vän. Jag undrar över förlorad arbetsinkomst, om man har varit tvungen att ta ledigt två dagar och hur domstolen brukar ställa sig till provoaktivt beteende och uppmaning till slag..?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Domstolen ersätter målsägande i ett brottmål för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader, läs mer på domstolens hemsida.

När det kommer till provokation så är det något som domaren tar hänsyn till först vid straffvärderingen, alltså när det är utrett att ett brott har begåtts och att gärningsmannen är skyldig och det ska bestämmas vilket straff som är mest lämpligt, böter eller fängelse och då hur lång fängelsetid. En provokation kan då möjligtvis bli en förmildrande omständighet för gärningsmannen som kan få ett lägre straff.

Om gärningsmannen blivit uppmanad att begå ett brott är det ytterst tveksamt om det kan räknas som en förmildrande omständighet. Det beror i så fall på situationen i sin helhet. Är det offret som uppmanat gärningsmannen till att slå det kan det möjligtvis röra sig om att det har lämnat samtycke till handlingen. Samtycke är en ansvarsfrihetsgrund som friar gärningsmannen från straff. Rätten brukar dock inte anse att man kan lämna samtycke till misshandel därför kan ett sådant samtycke inte heller fria från ansvar. Ett samtycke skulle däremot kunna verka negativt för målsäganden i den skadeståndsrättsliga tvisten mot gärningsmannen om målsäganden har begärt ett sådant i samband med rättegången.

Läs i brottsbalken om straffvärdering här och om samtycke här.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo