Brott som begås av 14-åring och föräldrars skadeståndsansvar

2019-11-24 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag undrar bara vad för straff som finns om man blir tagen får snatteri som 14 årig. Kommer straffet sättas på sig själv eller sina föräldrar, och vad blir straffet för dom isåfall?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förutsättning för att kunna dömas för brott är att man är straffmyndig. I Sverige är man straffmyndig vid 15 års ålder, (se 1 kap 6 § brottsbalken). Det innebär att du som 14-åring inte kan dömas för brott.

En förälder som har vårdnaden om ett barn är enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen skyldig att ersätta personskada (skada på person) eller sakskada (skada på sak) som barnet orsakar genom brott, samt skada pga. att barnet kränker någon annan.

Så länge brottet inte har bidragit till någon skada som omfattas av skadeståndslagens bestämmelser uppstår ingen skadeståndsskyldighet för dina föräldrar.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Catharina Såmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll