Brott begås under villkorlig dom.

2018-10-03 i Påföljder
FRÅGA
Jag är dömd för bedrägeri och fick 2 års villkorlig dom.Om jag nu blir misstänkt för en stöld som inträffade innan min dom slog igenom, påverkas min villkorlig dom då? Och kan straffet bli hårdare isånnafall? Eller måste brotten ske efter att domen gått igenom för att det ska bli påverkar utav den villkorlig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida ett brott som begicks innan en blev fälld kan påverka en villkorliga dom.

Enligt 34:1 i Brottsbalken så ska en nytt straff bestämmas för personer som dömts till villkorlig dom om man har begått ett annat brott före domen. Detta kan ske även efter domen under tiden man är villkorligt dömd.

Huvudregeln är då att domstolen får bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten.

I 34:3 i brottsbalken finns det dock ett undantag för brott som begicks innan dom har blivit fastslagen. Enligt denna bestämmelse så får domstolen besluta att ett tidigare straff omfattar det nya brottet. Det krävs dock att brottet i jämförelse med det tidigare brottet är utan nämnvärd betydelse.

Med nämnvärd betydelse avses att straffet under den första processen hade varit detsamma om stöld hade ingått i bedömningen.

Med informationen jag har är det svårt att bedöma hur straffet hade sett ut med en gemensam prövning då en sådan prövning beaktar brottens straffvärde och art.

Jag hoppas jag svarat på de frågor och funderingar du hade. Är det något du fortfarande undrar över lämna en kommentar på Lawlines hemsida så ska jag svara på den så fort jag kan.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1000)
2019-04-17 Vad utgör en grov misshandel? Hur påverkar det faktum att den tilltalade är 17 år påföljdsbestämningen?
2019-04-16 När kan en person som begått ett brott bli utvisad?
2019-04-16 Vad kan straffet bli för grovt rattfylleri?
2019-04-16 Nytt brott under prövotiden för villkorlig dom - Vad händer nu?

Alla besvarade frågor (67945)