FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente26/11/2016

Bröstarvinges rätt till arv

Min sons pappa har nyligen gått bort. Sonens far var vid dödsfallet samanboende med en kvinna. I testamentet skriver fadern att hans sambo ska sitta kvar till det att hon dör innan hans barn kan få ut något arv. Det handlar om en bostadsrätt som de ägde tillsammans i ett attraktivt område. Vad jag har förstått så kan man begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Hur går detta till?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om detta finner du i Ärvdabalken (ÄB).

Det är många regler som blandas in i den här frågan, för att göra mitt svar lite mer lättläst kommer jag att kalla din sons pappa för ”P” och den kvarlevande sambon för ”S”.

Eftersom din son är en bröstarvinge till P enligt 2 kap. 1 § ÄB, innebär att din son har en lagstadgad rätt att ärva P vid hans bortgång. Även om P valt att testamentera bort egendom så har han precis som du skriver rätt att få ut sin laglott. Om din son är enda barnet har han rätt att få hälften av all egendom, detta eftersom laglotten är halva arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Om det skulle finnas fler bröstarvingar delas all egendom på antalet bröstarvingar, den återstående summan delas sedan på hälften för att få fram vardera bröstarvinges arvslott.

Exempel

Om det finns tre barn till och totala egendomen är 400 000 kr ser uträkningen ut såhär:

400 000 / 4 = 100 000 / 2 = 50 000

I det fallet är din sons laglott 50 000 kr

För att din son ska kunna få ut sin laglott nu behöver han begära jämkning av testamentet inom sex månader från det att han blivit delgiven testamentet, detta enligt 7 kap. 3 § ÄB. Vid jämkning räcker det att din son meddelar testamentstagarna, i det här fallet S, att han begär jämkning av testamentet. Om testamentstagaren inte accepterar begäran om jämkning kan din son väcka talan om jämkning i domstol.

Det finns dock en regel i 18 § 2 st. sambolagen som säger att om den ena i ett samboförhållande dör har den andre i förhållandet rätt att i den mån det räcker, efter avdrag för skulder, få ut värde motsvarande två prisbasbelopp ur samboegendomen. Ett prisbasbelopp är idag 44 300 kr och hur man räknar ut det anges i 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken, idag har S alltså rätt till 88 600 kr.

Som jag förstår det säger testamentet att S ärver egendomen med fri förfoganderätt, och därmed att sonen har rätt till sitt fulla arv vid S:s bortgång. Om så är fallet betyder det att din son kan få ut sin laglott nu, plus den återstående delen av arvslotten som efterarv vid S:s bortgång. Om testamentet däremot säger att S ska ärva egendomen med full äganderätt har din son endast rätt till laglotten, då förfogar S fritt över den återstående delen av arvet.

Om efterarv skulle bli aktuellt fungerar det på så sätt att S får förfoga fritt över arvet, men hon får inte testamentera bort den egendomen eftersom den vid hennes frånfälle ska tillfalla din son. Storleken av efterarvet utgör en viss procent av S:s kvarlåtenskap. Om sambons totala egendom utgjordes till 60 % av arvet efter P efter bodelningen är det 60 % av S:s totala egendom som vid hennes frånfälle som ska tillfalla din son som efterarv.

Det finns vissa formkrav som krävs för att ett testamente ska vara giltigt enligt 10 kap. ÄB. Om dessa formkrav inte uppfylls är testamentet ogiltigt, vilket leder till att bröstarvingarna ärver hela sin arvslott. Om din son är det enda barnet skulle det innebära att det totala arvet går till din son.


Sammanfattning

Din son måste begära jämkning av testamentet inom sex månader för att få ut sin laglott. Det gör han genom att antingen meddela S om detta eller genom att väcka talan om jämkning i domstol. I det fall testamentet säger att S ärver resten av egendomen med fri förfoganderätt har din son även rätt till efterarv från P vid S:s frånfälle. Det beloppet kommer bli en procentuell andel som motsvarar arvet som S fick efter P. Om formkraven för testamentet inte uppfylls är testamentet ogiltigt, då får din son hela arvslotten direkt.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, om något är otydligt får du jättegärna höra av dig till oss på Lawline igen!

Elin NordemanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?