Bröstarvinges laglott

2017-10-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, mina föräldrar skildes när jag bara var något år gammal. Idag är jag pensionär. Min far gifte om sig och bildade en ny familj, jag har ett par halvsyskon. Jag har inte haft någon kontakt med min far sedan jag var liten. Jag har förstått att min far sedan många år skrivit alla sina tillgångar, fastighet, bil, etc, på sin nya fru. Kan han på det sättet i praktiken göra mig nästintill arvslös?
SVAR

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Din fråga gäller bröstarvinges rätt till arv.

Bröstarvinges laglott

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). I 2 kap 1 § ÄB föreskrivs att det är den avlidnes barn, alltså bröstarvingar, som i första hand ska ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Om det finns flera barn ska arvet delas lika mellan dessa.

Genom testamente går det dock att bestämma hur arvet ska fördelas (9 kap 1 § ÄB). Trots att ett testamente upprättas som utesluter att en bröstarvinge ska få ut något arv, så har bröstarvingen ändå alltid rätt till sin laglott (7 kap 1 § ÄB). Laglotten är hälften av den arvslott som bröstarvingen hade fått om inget testamente som begränsar bröstarvingens arv hade upprättats. Om det finns flera bröstarvingar delar ni på laglotten. Dvs. bröstarvingar har gemensamt rätt till hälften av arvet, medan den andra hälften kan testamenteras bort helt.

Vad som genom ett testamente inte får förfogas över när det gäller en bröstarvinges arv är alltså laglotten. Bröstarvingens rätt till laglott går alltid före ett testamente.

För att du som bröstarvinge ska få ut din laglott krävs dock att du påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader från det att du blivit delgiven testamentet (7 kap 3 § ÄB). Om någon jämkning av testamentet inte begärs av en bröstarvinge inom 6 månader så förloras rätten till laglott.

Sammanfattningsvis har du som bröstarvinge alltså rätt laglotten (hälften av arvet). Finns det flera bröstarvingar har du rätt till din del av laglotten. Under förutsättningen att jämkning av testamentet påkallas inom 6 månader.

Exempel

Exempel: A och B är bröstarvingar till C. C utesluter genom testamente A och B från arvet. A och B har dock rätt till sin laglott, dvs hälften av arvet. Om arvslotten uppgår till 100 kr (för exemplets skull) innebär detta att 50 kr (hälften av arvslotten) är bröstarvingarnas laglott. A och B har alltså rätt till 50 kr och får då 25 kr vardera (eftersom de delar på laglotten).

Hälsningar

Robin Uddén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95692)