Boutredningsmans dröjsmål med att ta beslut - ansökan om entledigande av boutredningsmannen

FRÅGA
Boutredningsman som ej tar beslut, vad göra efter 9 månader sedan dödsfall?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Om boutredningsmannen dröjer med att ta beslut rörande dödsboet så pass länge att de som har rätt till arv / legat från dödsboet riskerar att lida skada, kan en ansökan göras om att boutredningsmannen ska frånträda sitt uppdrag, se 19 kapitlet 5 § andra stycket Ärvdabalken. Ansökan ska göras till den tingsrätt som utsåg boutredningsmannen.

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1042)
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning
2021-02-18 Att inte kalla en bröstarvinge till bouppteckning

Alla besvarade frågor (89536)