Boutredningsmans dröjsmål med att ta beslut - ansökan om entledigande av boutredningsmannen

FRÅGA
Boutredningsman som ej tar beslut, vad göra efter 9 månader sedan dödsfall?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Om boutredningsmannen dröjer med att ta beslut rörande dödsboet så pass länge att de som har rätt till arv / legat från dödsboet riskerar att lida skada, kan en ansökan göras om att boutredningsmannen ska frånträda sitt uppdrag, se 19 kapitlet 5 § andra stycket Ärvdabalken. Ansökan ska göras till den tingsrätt som utsåg boutredningsmannen.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84365)