Bouppteckningsman - trolöshet mot huvudman?

FRÅGA
kan man stämma en bouppteckningsman för trolöshet mot huvudman?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till Lawline.

Trolöshet mot huvudman är ett brott och regleras därför i Brottsbalken. Brottet innebär att någon, som på grund av en förtroendeställning har fått i uppgift att sköta en ekonomisk angelägenhet eller övervaka skötsel av en sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin ställning och därigenom skadar uppdragsgivaren. (se här).

Av lagen framgår alltså att gärningsmannen för just detta brott måste befinna sig i en särskild ställning. Bouppteckningsmän ska enligt Ärvdabalken vara gode män (se här) och gode män är en sådan yrkesgrupp som anses befinna sig i en förtroendeställning. För att bouppteckningsmannen ska kunna hållas ansvarig för brottet krävs även att han har missbrukat denna ställning. Det sker vanligen genom att han gör något som han uppenbarligen inte borde ha gjort med hänsyn till sina skyldigheter gentemot huvudmannen. Utöver detta krävs det att huvudmannen lider skada och att gärningsmannen har haft uppsåt till brottet.

Eftersom det rör sig om ett brott enligt brottsbalken och trolöshet mot huvudman faller under allmänt åtal, prövas frågan av en domstol först om en åklagare väljer att väcka åtal för brottet (se här). Det är alltså åklagaren som beslutar om han eller hon ska väcka åtal och då inge en stämningsansökan till domstolen.

För att sammanfattningsvis svara på din fråga så är det fullt möjligt för en bouppteckningsman att bli skyldig till brottet trolöshet mot huvudman och om man vill gå till domstol bör man polisanmäla händelsen så att den hamnar på åklagarens bord som sedan får bestämma om åtal ska väckas eller inte.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (185)
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?
2020-08-25 Är det tillåtet att slänga annans egendom?
2020-08-25 Vad händer om någon gjort sig skyldig till förskingring?

Alla besvarade frågor (85210)