Bouppteckning och skulder i dödsboet

2017-08-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Min fru har gått bort och nu skall jag göra en bouppteckning kostnader för det , kan jag skicka räkningen till dödsboet? Det är ju så att begravningskostnaderna har ju prioritering nummer ett banken får alltså inte röra de pengar som finns på kontot, men det har banken gjort trotts att jag har talat om det, hur hanterar jag det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar det inträffade och ska försöka svara på dina frågor så gott jag kan.

En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket senast en månad därefter. Bouppteckningen är en lista över tillgångar och skulder som din fru hade på dödsdagen. Eftersom ni var gift ska också dina tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen. Den ska göras av två personer, som kallas bouppteckningsförrättare. Förrättaren får inte vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud. En person som väl känner till boets egendom, du i detta fall, ska lämna uppgifter om boet vid bouppteckningen (bouppgivare). Alla dödsbodelägare ska kallas till förrättningen men det finns ingen skyldighet att vara med.

Kostnader för exempelvis begravning och bouppteckning betalas av dödsboet. Det som återstår efter att skulderna har betalats utgör kvarlåtenskapen och det är den som sedan ska fördelas genom ett arvskifte.

Anledningen till att banken kan ha dragit pengar är att det kan finns autogiro-betalningar som fortfarande dras, exempelvis lån eller ränta. Som huvudregel får inte dödsboet betala några skulder förrän en månad efter det att bouppteckningen upprättades. Det beror på att alla eventuella fordringsägare ska hinna ställa krav på betalning. Därefter kan du vända dig till banken och be dem avsluta alla konton, sälja fonder (avsluta allt engagemang hos banken). Det är dock bra om du kontaktar banken igen, eftersom jag vet för lite om vad som har dragits och vad de har för policy i övrigt.

Du kan läsa mer om bouppteckning och arvskifte här

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.2/322288.html

Lycka till med bouppteckningen och tveka inte att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94628)