bötesstraff för ringa narkotika

2019-05-26 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Jag tog strafföreläggande på ringa narkotikabrott och fick hem en böter på 9 800. Då jag har hört att bekanta fått lindrigare straff för samma och även grövre brott undrar jag hur rimligt mitt straff är. Brottet: hösten 2017 sa en kollega till chefen att jag röker cannabis så jag har fått gå och lämna urinprov under hela 2018. I oktober och i december var två prover positiva så chefen gjorde en anmalän. Jag var öppen med allting och ville bara få det överstökat. Jag är 26 år, ostraffad, inkomst på 21 000 i månaden, inga skulder.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag utgår från att du dömts för ringa narkotikabrott för eget bruk. Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar och sex månader. I ditt fall har straffet bestämts till böter.(Narkotikastrafflagen 2§)

Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken)

Straffet för bruk av narkotika brukar bestämmas till 30 dagsböter, oavsett vilken sorts narkotika som används. (se här, s. 15)

I ditt fall så har alltså storleken på dina dagsböter bestämts till ungefär 327 kr ( av det maximala som ligger på 1000 kr).

Domstolen beaktar mer än din inkomst och ser på dina ekonomiska förhållande i övrigt – till exempel om om du har någon nettoförmögenhet osv – och kan alltså ha tagit hänsyn till mer än din lön. Det kan också variera ifall den lönen du har skrivit är beloppet efter skatt.

Sammanfattningsvis; om man bara ser till din inkomst så tycker jag (enligt min egen mening) att ett dagsbötesbelopp på 327 kr är relativt högt– men eftersom domstolen tar hänsyn till mer än endast din lön – så kan bötesbeloppet vara rimligt ändå.

Har du mer frågor så är du välkommen att kontakta oss igen!

Hoppas du fick svar på din fråga

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1239)
2020-05-31 Vad händer med den villkorliga domen om man begår brott under prövotiden?
2020-05-31 Begå nytt brott under villkorlig dom
2020-05-31 Val av påföljd och straffmätning
2020-05-31 Vad för påföljd kan brotten vållande till kroppsskada samt grovt rattfylleri ge?

Alla besvarade frågor (80615)